W 2022 roku z powrotem musisz składać deklaracje do ZUS-u co miesiąc!

Przedsiębiorco - czy wiesz, że od stycznia 2022 każdy będzie zobowiązany składać co miesiąc deklarację ZUS DRA z wyliczeniem składek?

Od stycznia 2022 roku praktycznie każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany składać co miesiąc deklarację ZUS DRA z wyliczeniem składek.

Jest to następstwem zmiany zapisów art. 47 ust. 2a i 2b ustawy o ubezpieczeniach społecznych mówiących o zwolnieniu ze składania deklaracji rozliczeniowej przez przedsiębiorców.

Można też uznać wprost, że jest to konsekwencją wprowadzonej zmiany sposobu ustalania stawki zdrowotnej ze stałej kwoty ryczałtowej - na wyliczoną co miesiąc w oparciu o dochód z poprzednich okresów.

Od stycznia 2022 roku składkę zdrowotną wylicza się na podstawie dochodu.

Czytaj więcej …

Deklaracja do ZUS wyłącznie z podpisem elektronicznym?

Deklarację ZUS DRA najczęściej składa się przy pomocy oprogramowania Płatnik dostarczanego za darmo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, gdyż ZUS wymaga przesyłania pliku opatrzonego podpisem elektronicznym.

Co w przypadku, gdy nie mamy podpisu elektronicznego?

Alternatywą dla systemu Płatnik jest komercyjne oprogramowanie wFirma, które posiada rozbudowany moduł do rozliczania ubezpieczeń. Oprogramowanie jest dwukierunkowo zintegrowane z ZUS PUE.

W systemie, deklarację ZUS DRA podpisuje na nasze zlecenie pracownik serwisu. Przed pierwszą wysyłką pliku przedsiębiorca weryfikuje narzędziem Blue Media wiarygodność danych osobowych. Wszystko to jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego, aby wysyłać deklaracje do ZUS-u.

Czytaj więcej …

Wybierając ryczałt ewidencjonowany, uprościsz sobie życie

Ustawodawca uprościł zasadę wyliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W tym przypadku składka zdrowotna ustalana jest najczęściej raz na cały rok.

Aktualnie rząd znacząco obniżył stawki podatkowe przy ryczałcie ewidencjonowanym, jak również wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym może wybrać praktycznie każdy przedsiębiorca, gdyż w ostatnich dwóch latach została zlikwidowana większość wyłączeń i ograniczeń w tym zakresie.