Zima nie odpuszcza, służby w pogotowiu

Atak zimy w Krakowie. fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Śnieg, marznące opady i zamiecie śnieżne spowodowały dziś utrudnienia na drogach, z którymi cały czas walczą drogowcy.

Wojewoda małopolski zwołał w poniedziałek posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W jego trakcie zostały omówione m.in. dane dotyczące awarii energetycznych oraz pomoc bezdomnym i potrzebującym, utrzymanie dróg i infrastruktury kolejowej, odśnieżanie dachów, praca urządzeń hydrotechnicznych w warunkach zimowych.

– Przed nami szczególnie trudny czas, wymagający podwojenia sił. Proszę o wzmożoną czujność i ścisłą współpracę oraz wymianę informacji. Apeluję zarazem do Małopolan o rozwagę na drogach, a także o empatię wobec słabszych i potrzebujących, którzy szczególnie są zarażeni na skutki trudnych warunków zimowych – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczasowe opady śniegu spowodowały utrudnienia na drogach, z którymi cały czas walczą drogowcy.

Jak informuje biuro wojewody małopolskiego, prawie wszystkie jednostki sprzętowe zostały wykorzystane do doprowadzania dróg do właściwych standardów. Aktualnie wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, choć utrzymuje się błoto pośniegowe, które będzie na bieżąco usuwane.

Nie wystąpiły poważniejsze awarie energetyczne. Na godzinę 12.00 bez prądu było w Małopolsce około 100 osób, a awarie miały być usunięte w ciągu najbliższych godzin.

Patrole sprawdzają pojazdy

Policja nie odnotowała większych wypadków. Zanotowano jedynie 14 kolizji. W związku z sytuacją pogodową ruch jest spowolniony. W razie potrzeby będą organizowane objazdy. Kierowcy muszą przede wszystkim mieć na uwadze to, aby rozważnie zaplanować podróż.

Zarówno policja, jak i Inspekcja Transportu Drogowego wykonuje dodatkowe patrole mające zweryfikować odpowiednie przygotowanie pojazdów.

Policjanci oraz strażnicy miejscy sprawdzają również miejsca, w których potencjalnie mogą przebywać bezdomni. Małopolski system pomocy społecznej jest przygotowany na udzielenia potrzebującym wsparcia w zakresie zarówno odzieży, ciepłego posiłku, jak i schronienia.

Inspekcja Nadzoru Budowlanego przypomina o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli. Są to obowiązki właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Będzie padać

Najbliższe prognozy dla Małopolski mówią o wystąpieniu opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm. Przewiduje się też miejscami wystąpienie słabych lub umiarkowanych, opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prognozy mówią też o zawiejach i zamieciach śnieżnych spowodowanych przez wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h.