Aleje Trzech Wieszczów pod ochroną konserwatora. Trafią do rejestru zabytków

Ochroną ma być objęty również plac Inwalidów fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Cały odcinek Alej Trzech Wieszczów od Nowego Kleparza do ul. Kościuszki ma zostać objęty ochroną jako układ urbanistyczny. Postępowanie w tej sprawie wszczęła małopolska konserwator zabytków.

Wschodnia pierzeja Alej, a więc od strony Starego Miasta, na przeważającej części jest już wpisana do rejestru. Teraz jednak ochrona ma być bardziej kompleksowa i objąć również zachodnią, „zewnętrzną” pierzeję, na odcinku od skrzyżowania z ul. Prądnicką aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki.

Małopolska konserwator zabytków tłumaczy, że same budynki, traktowane oddzielnie, są już w ewidencji wojewódzkiej i są chronione. Nie można ich w sposób dowolny przebudowywać ani przekształcać. Teraz natomiast wpisem do rejestru ma zostać objęty układ urbanistyczny.

Jak wnętrze

– Ulica tworzy wnętrze urbanistyczne, czyli jest całością. Nie możemy na nią patrzeć ani przez pryzmat elewacji fasad, ani przez pryzmat działek, tylko musimy patrzeć jak na wnętrze, które ma podłoże i ściany – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Monika Bogdanowska.

Podkreśla, że układ Alej Trzech Wieszczów jest wybitnym przykładem modernistycznego, skończonego układu urbanistycznego i naturalnym jest, że potrzebuje on objęcia ochroną obszarową jako całość.

W ramach tego wpisu chroniony byłby m.in. przebiegający pomiędzy jezdniami pas zieleni. – Nasze marzenie powraca od 40 lat, żeby to była reprezentacyjna miejska promenada, a nie, mówiąc kolokwialnie, ściek komunikacyjny – mówi Monika Bogdanowska.

Aleje to też wkomponowane „węzły urbanistyczne”, jak Nowy Kleparz, plac przed Muzeum Narodowym czy plac Inwalidów. – Plac Inwalidów jest otoczony jednorodną zabudową, niezwykle wysokiej klasy. Wszystkie te budynki to budynki rejestrowe, absolutnie wybitne, podręcznikowe jeśli chodzi o międzywojenny modernizm – podkreśla wojewódzka konserwator.

Chcą iść dalej

Nie ukrywa, że docelowo wpisy do rejestru mają objąć kolejne fragmenty miasta. Wymienia m.in. Półwsie Zwierzynieckie, Dębniki czy osiedle Profesorskie przy kościele św. Szczepana. – To są wszystko znakomite układy urbanistyczne, które powinny być chronione, a nie są chronione w żaden sposób, nawet rozwiązaniami planistycznymi – stwierdza.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto Krowodrza Zwierzyniec Dębniki
comments powered by Disqus