Andrzej Kulig: Nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki na Azory

Konferencja prasowa Andrzeja Kuliga fot. KWW Andrzeja Kuliga - Ku Przyszłości

Wybudujemy nową linię tramwajową na Azory – zadeklarował dziś kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig z komitetu „Ku Przyszłości”.

Obecny wiceprezydent Krakowa przedstawił dziś swój program wyborczy dla dwóch dzielnic: Krowodrzy oraz Prądnika Białego. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na pętli tramwajowej Górka Narodowa mówił, że jeśli zostanie prezydentem miasta, to doprowadzi do budowy linii na Azory. Druga linia ma połączyć Azory z Bronowicami.  

– Linia tramwajowa na Górkę Narodową, parking Park and Ride to elementy cywilizujące tę część miasta. Jak już jesteśmy tutaj, to musimy powiedzieć o gigantycznej ekspansji deweloperskiej. Jak najszybciej musimy na to zareagować, bo przybywa nam tutaj nowych mieszkańców, którzy powinni być przez nas zaopiekowani – powiedział Andrzej Kulig.

Wymienił, że kluczowymi inwestycjami powinna być budowa domu kultury oraz zespołu szkolno-przedszkolnego. – Musimy jak najszybciej wybudować dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, którzy zechcieli zaoferować nam swój teren do sprzedaży. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wybudowania domu kultury, który zaoferuje zajęcia zarówno dla dzieci jaki i osób starszych – podkreślił.

Postulujemy wybudować tutaj dużą szkołę z prawdziwego zdarzenia, która będzie miała dobrą ofertę edukacyjną dla dzieci z tego osiedla, a ono się gigantycznie rozrasta. To także nasz ukłon w stosunku do tych, którzy stali się nowymi mieszkańcami tej części miasta – stwierdził Andrzej Kulig.

Zwrócił uwagę również na konieczność zapewnienia sprawnego odwodnienia. Jego zdaniem intensywna zabudowa doprowadziła do tego, że jest coraz mniej terenów zielonych, które mogłyby wchłaniać wodę opadową. Remedium na te problemy miałoby być m.in. tworzenie zbiorników retencyjnych.

– W dzielnicy Prądnik Biały szczególny nacisk chciałbym położyć na Tonie, bo one wymagają dużego skoku cywilizacyjnego. Tam mamy różnego rodzaju niedociągnięcia w zakresie infrastruktury drogowej, choćby ulica Glinik. W tym roku rozpocznie się jeszcze remont ulic: Chylińskiego czy Maciejkowej. Przed nami jeszcze dyskusja na temat charakteru ulicy Witkowickiej. Musimy to zrobić w konsensusie z mieszkańcami, aby z jednej strony poprawiła się jakość tej ulicy, a z drugiej – mieszkańcy nie czuli się zakładnikami ogromnego ruchu samochodowego – zaznaczył Andrzej Kulig.

W programie wyborczym kandydata komitetu „Ku Przyszłości” znalazła się m.in. rewitalizacja parku Wyspiańskiego czy przy ul. Łokietka. A także stworzenie centrum zdrowia 75+ na terenie Prądnika Białego.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały Krowodrza