Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa

fot. MUW

Dziś Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Małopolski. Harcerze przekazali je m. in. wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie na krakowskim Rynku Głównym.

Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się od apelu na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Tuż po nim w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu odprawiona została msza święta. Następnie wszyscy uczestnicy udali się w uroczystym przemarszu na Rynek Główny, gdzie harcerze z ZHP Chorągwi Krakowskiej przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom Małopolski i Krakowa.

–  Kolejny rok Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Małopolan. To symbol nowonarodzonego Jezusa, ale także tak bardzo potrzebnej nam teraz wszystkim nadziei. Niech wypełnia ona nasze serca i daje radość nie tylko od święta – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie drogą lotniczą jest ono transportowane do Wiednia. Tam ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.