Dyrektor filharmonii poszukiwany

Zarząd województwa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Czas na zgłoszenia mija 3 marca.

31 sierpnia upływa czas pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora, Bogdana Toszy.

Konkurs przeprowadzi komisja składająca się z trzech przedstawicieli województwa, po dwóch reprezentujących ministra kultury, zakładowych organizacji związkowych filharmonii  i przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu i wymagane dokumenty należy złożyć do 3 marca 2020 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data wpływu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus