Emaus bez plastikowych produktów i figurki Żyda

Emaus fot. Krzysztof Kalinowski

Emaus od najbliższej edycji będzie organizowany przez miasto.

– Mając na uwadze znaczenie zwierzynieckiego odpustu dla dziedzictwa kulturowego Krakowa, jego popularność wśród mieszkańców, ale także w trosce o jego wysoką jakość i kontynuację tradycji emausowych podjęliśmy decyzję o przejęciu całościowej odpowiedzialności za organizację i kompleksową obsługę tego wydarzenia – informuje Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Wydarzenie to w ostatnich latach nie miało organizatora, dlatego po konsultacjach z przedstawicielami rady dzielnicy, parafii św. Salwatora, znawcami folkloru zwierzynieckiego, ekspertami Muzeum Krakowa i Muzeum Etnograficznego, urzędnicy podjęli decyzję, że opiekę organizacyjną nad wydarzeniem sprawować będzie Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Realizację przedsięwzięcia powierzono Krakowskiemu Forum Kultury.

Koniec z plastikiem

Na Emausie nie będzie można już kupić figurki Żyda z pieniążkiem
Na Emausie nie będzie można już kupić figurki Żyda z pieniążkiem

– W ostatnich latach, w związku z zalewem zabawek masowej produkcji i zatarciem się wielu typowo krakowskich tradycji, odpust zatracił wiele ze swojej autentyczności. Zamiast rękodzieła częściej można było tu spotkać importowane, plastikowe produkty, które nie mają związku z tradycją rzemiosła ani też z ludową czy wielkanocną twórczością. Wydarzenie przybrało charakter chaotyczny, a towar prezentowany był na przypadkowych i niespójnych stoiskach – czytamy w komunikacie urzędu.

‒ Chcemy zahamować postępującą komercjalizację i wyeliminować kontrowersyjne produkty dostępne na jarmarku. Wierzę, że stopniowo uda się przywrócić to, co budowało sławę krakowskiego Emausu przez wieki, że kontekst historyczny i potencjał turystyczny tego wyjątkowego wydarzenia pomogą nam przybliżać i promować bogate dziedzictwo kulturowe Krakowa ‒ tłumaczy Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Od tego roku Emaus dzięki wprowadzanym zmianom, skupi się na pielęgnacji i rekonstrukcji tradycji ludowych, folklorystycznych, etnograficznych i estetycznych, a także na podtrzymywaniu tradycji rzemiosła artystycznego i wzornictwa związanego z tym szczególnym odpustem.

 

News will be here