Emisja obligacji Krakowa na 620 mln zł zapewni środki m.in. na nową linię tramwajową

fot. pixabay.com
PKO Bank Polski zawarł z Krakowem umowę zorganizowania emisji obligacji w trzech seriach na łączną kwotę 620 mln zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: seria A21 o wartości 300 mln zł, seria B21 o wartości 300 mln zł i seria C21 o wartości 20 mln zł.

– To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów, którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu – mówi Marcin Eckert, wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Administracji.

Kulig: Nie przerywamy żadnej rozpoczętej inwestycji

Tegoroczna emisja obligacji zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja obligacji posłuży miastu uzyskać środki m.in. inwestycji strategicznych: budowę trzeciego etapi linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowę stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu „Park & Ride”.

– Przyjęliśmy taką zasadę, że nie przerywamy żadnej rozpoczętej inwestycji. Nowa infrastruktura przyczyni się do dalszego rozwoju miasta po pandemii. W 2021 r. nakłady inwestycyjne są rekordowo wysokie i wynika to z polityki miasta, a mianowicie branża budowlana napędza gospodarkę i jest jej kołem zamachowym – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Rektor UEK: Finansowanie rozwoju na korzystnych warunkach

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur przekonuje, że obligacje kumunalne są dobrym sposobem finansowania inwestycji miejskich. Zdaniem prof. Mazura również patrząc od strony finansowej, emisja obligacji jest dobrym krokiem.

– Kraków ma wysoki rating, czyli ocenę wiarygodności finansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nabywców obligacji, najczęściej instytucji finansowych. Dzięki temu miasto korzysta z obecnie niskich rynkowych stóp procentowych, uzyskując możliwość finansowania rozwoju na korzystnych warunkach – dodaje prof. Mazur.


comments powered by Disqus