Fort „Św. Benedykt” w Podgórzu znalazł gospodarza

Fort fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Budynków Komunalnych podpisał umowę dzierżawy jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Podgórza – fortu „Św. Benedykt” na Wzgórzu Lasoty.

Przetarg ustny w tej sprawie odbył się 5 sierpnia. ZBK musiał jeszcze poczekać na ewentualne odwołania i wywiesić ogłoszenia zgodnie z procedurami. Teraz już wiadomo, że postępowanie zostało doprowadzone do końca i umowa została podpisana.

To bardzo ważna wiadomość, biorąc pod uwagę fakt, że nieużytkowany fort od lat niszczeje, a wcześniejsze próby znalezienia dla niego dzierżawcy i nowej funkcji kończyły się niepowodzeniem.

Wylicytowany przez zwycięzcę roczny czynsz jest tylko nieznacznie wyższy od ceny wywoławczej. Miasto zaczynało licytację od kwoty 17 300 zł netto, skończyło się na kwocie 17 473 zł, którą złożył jedyny startujący oferent – Paweł Piątkowski. Wcześniej zaangażowany był w remont fortów „Węgrzce” i „Pękowice”.

– Umowa dzierżawy została podpisana 30 sierpnia na okres pięciu lat. Obiekt został już przekazany dzierżawcy – mówi nam Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik prasowy ZBK.

Kolejne kroki

Teraz nowy gospodarz fortu ma sześć miesięcy na przedstawienie układu funkcjonalno-użytkowego, już po pozytywnym zaopiniowaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie później niż na rok od podpisania umowy musi przedstawić – również z pozytywną opinią konserwatora – harmonogram dalszych działań w obiekcie, a w ciągu trzech lat ma przeprowadzić podstawowe prace. Wśród nich jest m.in. oczyszczenie i zabezpieczenie fortu, bieżące zabezpieczenie wejść, inwentaryzacja zieleni i projekt jej rewitalizacji, inwentaryzacja form ziemnych i rozpoznanie stanu zachowania obiektu.

W ciągu tych trzech lat musi też przygotować docelowy projekt adaptacji i rekonstrukcji, uwzględniający m.in. przywrócenie pierwotnej formy elewacji wieży w rejonie wejścia. Fort ma zostać udostępniony do zwiedzania.

Co znajdzie się w forcie?

Zgodnie z przedstawioną Zarządowi Budynków Komunalnych ofertą, fort ma łączyć funkcję kulturalną i komercyjną. Byłoby tam miejsce na wystawy absolwentów krakowskich szkół artystycznych, spektakle teatrów amatorskich i improwizacyjnych, czy pokazy mody młodych twórców.

W planie jest też księgarnia, kino studyjne czy dyskusyjny klub filmowy.

Funkcja muzealna ma zająć 45% powierzchni, funkcja komercyjna – 55%.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze