Gabriela Olszowska nowym małopolskim kuratorem oświaty. Miała siedmioro konkurentów

Gabriela Olszowska fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pełniąca od połowy grudnia obowiązki kuratora Gabriela Olszowska zostanie nim na stałe. Była dyrektorka Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza wygrała konkurs zorganizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

15 grudnia ze stanowiska kuratora została odwołana Barbara Nowak. Tego dnia do Krakowa przyjechała nowa minister edukacji Barbara Nowacka, by ogłosić tę decyzję. – Mamy przyjemność zakończyć czarny czas dla edukacji w Małopolsce – powiedziała szefowa resortu.

Gabriela Olszowska małopolskim kuratorem oświaty

Do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego kuratora oświaty, obowiązki przejęła Gabriela Olszowska, była wieloletnia dyrektorka szkoły i rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki. W piątek 23 lutego urząd wojewódzki podał, że wygrała dwuetapowy konkurs, do którego zgłosiło się ośmioro kandydatów.

Pierwszy etap odbył się 8 lutego i polegał na formalnej ocenie zgłoszonych ofert. Drugi obejmował merytoryczną ocenę kandydatur. Podczas rozmowy członkowie komisji konkursowej zadawali pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Sprawdzana była także znajomość prawa oświatowego. Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko.