Kraków Airport z decyzją na rozbudowę terminala pasażerskiego

Wizualizacje rozbudowanego terminala fot. Mat. prasowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pod koniec września decyzję środowiskową w sprawie rozbudowy terminala pasażerskiego Kraków Airport.

Decyzja oznacza, że władze lotniska będą mogły ubiegać się o pozwolenie na budowę, co pozwoli rozpocząć proces inwestycyjny.

Przypomnijmy, że zgodnie z analizami przeprowadzanymi na etapie powstawania planu generalnego dla krakowskiego lotniska, wynika że istnieje konieczność powiększenia obecnego budynku terminala o połowę.

Zgodnie z założeniami, rozbudowany terminal ma obsłużyć ruch na poziomie 12 milionów rocznie. – Przeprowadzone analizy oraz aktualny podział stref w istniejącym terminalu, wykazały konieczność rozbudowy w trzech kierunkach: północnym (powiększenie obecnych poczekalni przedodlotowych), zachodnim (rozbudowa strefy Schengen) i wschodnim (rozbudowa strefy Non-Schengen, oraz systemów bagażowych) – czytamy na stronie Kraków Airport.