Miasto przeznaczy 120 tys. zł na zakup dzieł krakowskich artystów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Artyści i twórcy do 26 stycznia mogą składać wnioski, by otrzymać dofinansowanie z programu „Zakupu dzieł”.

Miasto przeznaczy na wsparcie lokalnych artystów i twórców 120 tys. zł. Program ma na celu wesprzeć osoby, które w czasie pandemii utracilły źródło dochodu. To już druga edycja programu w ramach działań pomocowych „Kultury odpornej”.

– Pierwsza edycja naszego programu pozwoliła na udzielenie w 2020 roku pomocy finansowej 87 artystom. Zakupione wówczas dzieła z zakresu sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury, edukacji kulturowej i artystycznej, poszerzyły ofertę miejskich instytucji kultury – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury urzędu miasta.

Kto może otrzymać pomoc?

Program jest skierowany do artystów lub twórców, którzy m.in. prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie Krakowa, płacą tutaj podatki, aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie pobierają świadczeń socjalnych (emerytura).

Ubiegający się o wsparcie z programu „Zakupu dzieł” nie mogą też otrzymywać wsparcia na projekty i działalność artystyczną ze środków Gminy Miejskiej Kraków i podmiotów jej podległych.

Osoba składająca wniosek musi przedstawić propozycję projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek, a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2,5 tys. zł brutto.

Jak informuje miasto, wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury lub Nowohuckie Centrum Kultury.

comments powered by Disqus