Monika Dudek nowym dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Przywitanie Moniki Dudek z pracownikami Muzeum Etnograficznego w Krakowie fot. Jacek Szymański/mat. prasowe muzeum

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Monikę Dudek na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Monika Dudek została wyłoniona na stanowisko szefa samorządowej instytucji kultury w wyniku postępowania konkursowego. Jej kandydatura została poparta bezwzględną większością głosów członków komisji.

Nowa dyrektor rozpoczęła pracę 1 lutego, zastępując Bożenę Bieńkowską, która po zakończeniu wieloletniej kadencji Antoniego Bartosza, pełniła funkcję tymczasowego dyrektora.

Muzeum Etnograficzne pod nowym kierownictwem

Monika Dudek to etnolożka, pasjonatka folkloru, instruktorka tańca i śpiewu oraz choreoterapeutka i animatorka kultury. Jest absolwentką kierunku etnologia i antropologia kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 2017 roku otrzymała honorowe odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2014 Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przed objęciem stanowiska dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pracowała jako kustosz w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Doświadczenie zdobywała także podczas wielu lat pracy w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Otwartość na wszystkie grupy społeczne

Monika Dudek, ustalając kierunki działania Muzeum Etnograficznego oraz jego wizję, podkreśliła, iż muzeum stanie się instytucją otwartą na wszystkie grupy społeczne oraz znaczącym ośrodkiem edukacji regionalnej w Polsce. Swoją rangę podniesie także inicjując i organizując działalność naukową we współpracy z innymi instytucjami.

– Sercem Muzeum Etnograficznego w Krakowie są jego zbiory – unikalna, cenna i bardzo różnorodna kolekcja. Kolekcja przedmiotów, dokumentów, dzieł sztuki, w której każdy eksponat ma swoją historię, powiązaną z historią danego człowieka. Te świadectwa przeszłości i te historie prezentujemy żyjącym współcześnie, jednocześnie dbając o nie z wielką pieczołowitością, konserwując je i należycie przechowując dla kolejnych pokoleń – opisuje misję muzeum Monika Dudek.

Szczegołowy program działania pod rządami nowej dyrektor dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego w Krakowie.