Niezwykła wystawa. Można zobaczyć fotografie mikrostruktur

fot. Mat. prasowe

„Zobaczyć niewidzialne. Wystawa fotografii mikrostruktur stopów metali i popiołów” – to tytuł ekspozycji plenerowej, którą od poniedziałku, 28 września można oglądać na Placu Szczepańskim. Projekt powstał w ramach współpracy pomiędzy Krakowskim Holdingiem Komunalnym a Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Wystawę będzie można oglądać na Placu Szczepańskim do 11 października, a następnie zostanie przeniesiona do Holu Kamiennego Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych. Tam ekspozycja będzie dostępna od 16 do 30 października.

Jak mówi dr inż. Michał Kwiecień, dyrektor Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zdjęcia dokumentują badania pracowników naukowych instytutu: mgr inż. Janiny Radzikowskiej i mgr inż. Łukasza Boronia.

– Stanowią one wybór najciekawszych zdjęć z kolekcji kolorowych fotografii mikrostruktury stopów metali wykonanych na mikroskopie świetlnym przy użyciu różnych technik badawczych, oraz mikrostruktury próbek materiałów z domieszką popiołów – zaznacza.

Wystawa jest jednym z elementów porozumienia zawartego między obu instytucjami. – W ramach szerokiej współpracy z Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym chcemy realizować zadania między innymi z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Podpisane niedawno porozumienie będzie obejmowało swoim zakresem właśnie te przedsięwzięcia. Mamy nadzieję na pozyskanie, wspólnie w ramach projektów badawczo-rozwojowych, środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes KHK.

Pierwszym przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym realizowanym wspólnie przez obie instytucje jest projekt pn. „Badanie popiołów lotnych otrzymanych w procesie spalania odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów wtórnych w postaci popiołów lotnych”.

Warto dodać, że współdziałanie obu instytucji ma na celu wypracowanie i wdrożenie w działalności operacyjnej KHK innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych. Tego typu ambitne i przełomowe projekty nie mogą odbywać się bez odpowiedniego wsparcia naukowego jednostek o charakterze badawczym. Wsparcie dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego zapewnia szeroka sieć kontaktów z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i za granicą.

comments powered by Disqus