Nowa organizacja w strefie płatnego parkowania. Więcej ulic jednokierunkowych

Ulica Nadwiślańska fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do połowy maja poznamy propozycję nowej organizacji strefy płatnego parkowania. Należy spodziewać się większej liczby ulic jednokierunkowych oraz eliminacji części miejsc postojowych z chodników.

Urzędnicy do 15 maja chcą otrzymać szczegółowy projekt nowej organizacji ruchu oraz wyznaczenia miejsc postojowych na terenie strefy płatnego parkowania. Zmiany mają objąć każdą z dziewięciu podstref.

Wiąże się to z postanowieniem nadzorczym wojewody małopolskiego, który po kilku latach nakazał miejskim urzędnikom dostosowanie strefy do prawa krajowego. Zgodnie z tym dla pieszych na chodniku powinno zostać do dyspozycji dwa metry, a w szczególnych przypadkach można to ograniczyć do półtora metra.

Cztery tygodnie na inwentaryzacje

W czwartek urzędnicy otworzyli koperty z ofertami firm, które chcą otrzymać zlecenie. Najtańszą ofertę przygotowała firma DROMAR, która zaoferowała kwotę 175 tysięcy złotych. Pozostałe dwie oferty opiewały na 224 i 368 tysięcy. Teraz pracownicy ZIKiT muszą pod kątem formalnym sprawdzić przygotowane wnioski.

Po sfinalizowaniu umowy wykonawca w przeciągu czterech tygodni musi dostarczyć urzędnikom mapę z obecnie istniejącymi miejscami parkingowymi oraz zaznaczyć, gdzie nie ma zachowanej przepisowej szerokości półtora metra dla pieszych.

Taki dokument w formie interaktywnej ma stać się dostępny dla mieszkańców, którzy będą mogli za pomocą skrzynki mailowej zgłosić propozycje zmian na ulicy, np. wprowadzenia ruchu jednokierunkoweo, lub wskazać miejsce, gdzie powinny być wyznaczone lub zlikwidowane miejsca parkingowe. Firma będzie miała maksymalnie pięć dni roboczych, aby odnieść się do uwag i odpisać zainteresowanemu.

Więcej jednokierunkowych ulic

Jednak przy opracowaniu korekty w strefie firma musi kierować się kilkoma założeniami. Pierwszy z nich to skuteczna eliminacja możliwości parkowania (np. poprzez propozycje umiejscowienia słupków) w miejscach, gdzie od kierowcy nie można pobrać opłaty za postój. Drugie założenie to zwiększenie liczby ulic z ruchem jednokierunkowym i uzyskania dzięki temu nowych miejsc dla właścicieli samochodów. Trzeci zakłada, że firma powinna uwzględniać wnioski strony społecznej.

comments powered by Disqus