Nowinki inwestycyjne w Gminie Skawina. Będzie Park&Ride i coś dla rowerzystów

Podpisano umowę, która da więcej miejsc parkingowych fot. Gmina Skawina

W Radziszowie pod Krakowem powstanie nowy ciąg pieszo rowerowy oraz Park&Ride. To kolejny ważny krok inwestycyjny dla mieszkańców gminy Skawina.

Na początku września br., w imieniu Gminy Skawina, burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę z wykonawcą na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z remontem pobocza przy drodze powiatowej ul. Brzegi w Radziszowie.

Umowa przewiduje również budowę parkingu Park&Ride - Radziszów Centrum. Inwestycja potrwa 12 miesięcy. Wykonawca potwierdza, że wszelkie zmiany w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Podpisana umowa przewiduje podział zadania na 3 etapy: Etap I budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej, ul. Brzegi, wraz z niezbędną infrastrukturą. Etap II - remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej ul. Brzegi. Etap III - budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum.

– Wchodzimy w kolejną fazę prac związanych z realizacją Planu Mobilności w Gminie Skawina. Tym razem dobra wiadomość dla mieszkańców Radziszowa i nie tylko. Inwestycja, która łączy udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów. Do niedawna nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim użytkownicy ruchu, borykali się z dużymi utrudnieniami niedostosowanej infrastruktury drogowej. Teraz to się zmienia. – powiedział Norbert Rzepisko.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany blisko 80 metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej oraz wymieniona i uzupełniona nawierzchnia pobocza drogi na długości ponad 380 metrów.

Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Powiatu Krakowskiego w trybie Inicjatyw Samorządowych. W ramach realizacji planu budowy P&R mieszkańcy Radziszowa zyskają 39 miejsc postojowych oraz zadaszone wiaty przystankowe rowerowe czy ławki parkowe.

Aby poprawić obsługę komunikacją, w niezbędnym zakresie prac zostanie zmieniona lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej. Dzięki temu rozwiązaniu poprawi się widoczność w rejonie skrzyżowania, a przy tym bezpieczeństwo użytkowników ruchu. -Dzięki tej inwestycji zwiększymy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Wszelkie prace mają zostać wykonane w terminie 12 miesięcy.