NSA: Na Kleparzu nie wszyscy z kwiatami są handlarzami

Archiwum

Mimo iż wszystkie instancje były za utrzymaniem opłaty nałożonej na kobietę, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że racja jest po stronie ukaranej. Sprawa trwała blisko pięć lat.

Pod koniec maja 2014 roku straż miejska ukarała mandatem kobietę, rzekomo sprzedającą kwiaty "z ręki" na rynku Kleparskim, który należy do miasta. Rok później magistrat stwierdził, że „kwiaciarka” bez zgody zajmowała ok. pół metra kwadratowego i w związku z tym nałożył na sprzedającą opłatę targową w wysokości 500 złotych.

Zgodnie z uchwalonym w 2012 roku prawem miejscowym sprzedaż nawet marginalnej ilości towaru, dodatkowo bez zgody i nie w miejscu do tego wyznaczonym, obliguje do uiszczenia opłaty targowej. Właściwie wystarczyła sama gotowość do transakcji.

Kobieta broniąc się, stwierdziła, że nie sprzedawała kwiatów na Kleparzu, a w dniu, kiedy skontrolowała ją straż miejska, była umówiona z koleżanką i to właśnie jej przekazywała rośliny.

Postanowiła się więc odwołać do SKO, które jednak orzekło, że to miasto ma rację. Mimo wszystko kobieta nie poddała się i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Piwonie kwitną w czerwcu

Sąd orzekał, że nie ma znaczenia, w jakim miejscu prowadzona jest sprzedaż oraz jaki jest jej charakter (okazjonalny lub stały). WSA uznał, że o pobieraniu opłaty targowej decyduje fakt sprzedaży, bez względu na to, czy odbyła się ona w miejscu wyznaczonym czy też nie.

W uzasadnieniu wyroku sąd pozwolił sobie również na taki komentarz: „mało prawdopodobne jest, aby skarżąca wybrała właśnie rynek Kleparski na spotkanie z koleżanką, by właśnie tam przekazać jej kwiaty, które ta rzekomo miała zanieść na cmentarz”. Zdaniem sądu kobieta nie udowodniła, że nie sprzedawała roślin.

Sąd przytoczył też słowa skarżącej, iż trzymała w ręku 15 piwonii ze swojego ogródka, „podczas gdy powszechnie wiadomo, że piwonie nie są kwiatami tak wczesnej odmiany, by być przedmiotem obrotu już pod koniec maja, gdyż w strefie klimatycznej, w której leży Polska, najwcześniejsze odmiany piwonii uzyskać można z gruntu dopiero w czerwcu”.

Surowa ocena

Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie trafiła sprawa, postanowił uwzględnić skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocnika E.T. Złożyło się na to kilka rzeczy.

Sędziowie uznali, że notatka sporządzona przez strażnika miejskiego jest niewiarygodnym dowodem. Przede wszystkim daty się nie zgadzały i liczba samych dokumentów. Powstały dwie notatki, w tym jedna na wniosek wydziału podatków i opłat UMK z – jak zaznaczył NSA – sugestią co do miejsca zdarzenia oraz adresu zamieszania kobiety.

– Ta okoliczność budzi poważne wątpliwości co do rzetelności notatki urzędowej i zasadnym czyni zarzut skarżącej o „kreowaniu dowodów przez organ” – podkreślił sąd. Miasto nie potrafiło również udowodnić tego, że kobieta faktycznie nie była tam przypadkowo i nie przekazywała nieodpłatnie kwiatów znajomej.

– Nie do przyjęcia są także stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że „z urzędu każdemu mieszkańcowi Krakowa wiadomo, iż osoby, które pojawiają się w tych rejonach z różnego rodzaju towarem, np. z kwiatami z ręki, jak w przedmiotowym przypadku, nie przebywają tam, by spotkać się z koleżanką w celu wręczenia jej kwiatów (...), lecz w celu dokonania czynności handlowych” – zauważył NSA.

Sąd też stwierdził, że nie można uznać, iż wszystkie osoby pojawiające się z kwiatami w okolicach rynku znajdują się tam, aby nimi handlować.

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus