O bankowości i finansach w ciekawej formie w samym sercu Krakowa!

Poznaj interaktywną historię polskiej bankowości od średniowiecza do współczesności. Spotkaj słynne krakowskie rody bankierów. Weź do ręki prawdziwą sztabę złota! Poznaj pracę Narodowego Banku Polskiego. Dla rodzin – dzieci i dorosłych – to doskonałe miejsce na wspólne zwiedzanie.

We wrześniu 2020 r. w pięknym zabytkowym gmachu Oddziału Okręgowego NBP otwarto nowoczesną placówkę edukacyjną – Krakowski Salon Ekonomiczny NBP. Poznamy tu historię polskich finansów od średniowiecza do współczesności.

Ekspozycja podzielona jest na części noszące nazwy: Sala Polska, Sala NBP, Sala Krakowska.

Podróż w czasie rozpoczyna się w Sali Polskiej - u źródeł rodzącej się państwowości. Kontynuujemy ją przez okres dynastyczny, rozbiory, dwudziestolecie międzywojenne, wojnę, okres okupacji, lata powojenne, PRL, a kończymy na współczesności.

Ekspozycja w Sali Polskiej przybliża pierwsze formy transakcji handlowych, w których rolę pieniądza pełniły różne płacidła. Sala Polska prezentuje także kolejne etapy dziejów polskiego pieniądza.

Czasy Piastów i Jagiellonów ukazują trzy zasadnicze okresy rozwoju pieniądza:

-  denarowy (od monety odpowiadającej denarowi),

-  groszowy (od monety odpowiadającej groszowi),

-  złotowo-talarowy (od monety odpowiadającej złotemu polskiemu, emitowanemu także w formie talarów).

Każda sala wyposażona została w multimedialne narzędzia, dzięki czemu ekspozycja jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci i młodzieży.

Multimedia pozwalają zrealizować dziecięce marzenia, aby zajrzeć do skarbca królewskiego. Dzięki wirtualnej wadze zważymy wybrane towary i ocenimy ich wartość na przestrzeni dziejów.

Dokładnie poznajemy też historię wybijanego w mennicach pieniądza kruszcowego. Wirtualna mapa dawnych mennic umieszczona na ekranie dotykowym pozwala śledzić proces powstawania pieniądza.

Pieniądze II Rzeczpospolitej zobaczymy z bliska w specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych, z których dowiemy się także o rozwoju gospodarki przedwojennej Polski w ramach reformy Władysława Grabskiego.

Historię pieniądza można opowiadać też ilustracją. Komiks wprowadzi nas w wojenne losy polskiego złota ewakuowanego z Banku Polskiego SA we wrześniu 1939 r.

W Sali NBP poznamy tajemnice Gabinetu numizmatycznego. To wyjątkowa przestrzeń wystawiennicza, w której zaprezentowano najpiękniejsze monety i banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP. Zobaczymy tu wszystkie monety i banknoty kolekcjonerskie od 1995 r. Specjalne gabloty ze szkłem powiększającym pozwolą nam zobaczyć detale dawnych i współczesnych banknotów i monet. Dowiemy się też więcej na temat zabezpieczeń współczesnych banknotów emitowanych przez NBP.

Na stanowisku wyposażonym w monitory dotykowe i aplikacje zapoznamy się ze współczesną działalnością banku centralnego.

Trzeci moduł ekspozycji to Sala Krakowska. Przybliża dzieje bankierskich rodów stolicy dawnej Rzeczpospolitej. Podróż w czasie możliwa jest dzięki specjalnie zaprojektowanemu pulpitowi z ruchomym skanerem. Sala Krakowska opowiada także o losach siedziby banku w czasie II wojny światowej.

Wyjątkową atrakcją ekspozycji w Sali Polskiej jest oryginalny eksponat - odresturowany sejf bankowy z początku XX w.

W Sali Narodowego Banku Polskiego znajduje się też przedmiot wzbudzający najwięcej emocji – oryginalna bankowa sztaba złota.

To tylko część atrakcji Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

KSE NBP dla biznesu

Dla biznesu Krakowski Salon Ekonomiczny NBP oferuje nowoczesną przestrzeń konferencyjną.

W gmachu znajdują się cztery sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.

Do dyspozycji udostępniamy:

• zabytkową salę operacyjną o powierzchni 490 m² przystosowaną do funkcji konferencyjno-edukacyjnych oraz wystawienniczych;

• salę konferencyjną o powierzchni 180 m²;

• salę konferencyjną o powierzchni 73 m²;

Oddział Okręgowy NBP w Krakowie dysponuje 16 pokojami oferującymi 24 miejsca noclegowe.


Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.

Oddział Okręgowy NBP

Basztowa 20

nbp.pl/kse

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP zaprasza!

comments powered by Disqus