Pozytywna strona pandemii? Mniej zabitych na drogach

fot. Krzysztof Kalinowski

W ciągu ostatnich lat w Małopolsce obserwujemy spadek liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Zwiększyła się natomiast ilość zatrzymywanych praw jazdy za przekroczenie prędkości.

W okresie od 2017 do 2019 roku liczba wypadków drogowych w naszym województwie spadła o 13 proc. (w 2017 roku – 3615; w 2018 – 3404; w 2019 – 3146; w bieżącym roku jak dotąd – 1943). Nastąpił także spadek liczby zabitych w wyniku wypadków o ponad 9 proc. (w 2017 roku – 194; w 2018 – 223; w 2019 – 176; w bieżącym roku jak dotąd – 138).

Znacznie mniejszy ruch

Tendencja spadkowa zdarzeń drogowych bardzo widoczna jest w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. W tym czasie na małopolskich drogach doszło do 1943 wypadków, w których zginęło 138 osób, a 2192 osoby zostały ranne. W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 2624 wypadki, zabitych było 149 osób i 3112 osób rannych. W każdej z tych trzech kategorii wystąpił zatem znaczny spadek (wypadki: spadek o 26 proc.; zabici: spadek o 7 proc.; ranni: spadek o 29 proc.).

– Wybuch pandemii koronawirusa oraz wprowadzone wiosną obostrzenia spowodowały znaczne zmniejszenie natężenia ruchu na drogach. W Małopolsce odnotowano poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co przedstawiają powyższe dane statystyczne – wyjaśnia Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

Wśród ofiar śmiertelnych wypadków w 2020 roku największą grupę uczestników ruchu drogowego stanowią kierowcy (53 proc.), blisko 30 proc. stanowią piesi, natomiast co piąty zabity był pasażerem pojazdu. Niezmiennie do głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych należą: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Mniejsze natężenie ruchu na drogach w tym roku związane ze stanem epidemii ma przełożenie na częściej występujące wykroczenie dotyczące prędkości ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W 2018 roku z tej przyczyny zatrzymano 1112 praw jazdy; w 2019 roku – 2359; w 2020 roku jak dotąd – ok. 3500.

Grupa SPEED

W celu efektywnego zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych, a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego powołano w 2019 roku grupę SPEED, której celem jest stanowcza i szybka reakcja na tzw. piractwo drogowe.

Ponadto policja prowadzi szereg działań kontrolnych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. – Poprawę bezpieczeństwa w znacznej mierze zawdzięczamy także licznym zmianom inżynieryjnym w infrastrukturze drogowej, w tym doświetlaniu przejść dla pieszych – dodaje Sebastian Gleń.

W 2018 roku w Małopolsce doświetlono 99 przejść dla pieszych, w kolejnym roku doświetlono ich ponad 200. – Istotną rolę odgrywają również wszelkie działania profilaktyczne, szczególnie szeroko rozpropagowane przez media spoty filmowe o tematyce bezpieczeństwa, programy w stacjach radiowych i w telewizji traktujących o bezpiecznym poruszaniu się po drodze – podsumowuje rzecznik małopolskiej policji.