Prezydent Majchrowski zwraca się do mieszkańców, żeby zostawili swoje samochody na parkingach

fot. LoveKraków.pl
W związku z II stopniem zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza prezydent miasta Jacek Majchrowski skierował do mieszkańców specjalny list z apelem.

W sobotę w godzinnach porannych obowiązywał I stopień zagrożenia, jednak sytuacja pogorszyła się na tyle, że należało ogłosić stan jeszcze większego zagrożenia skażeniem. Specjalny apel na tę okoliczność wystosował prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. 

Treść apelu Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego:


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krakowa!

W związku z zarejestrowanymi na stacjach monitoringu WIOŚ, ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w krakowskim powietrzu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o korzystanie z komunikacji miejskiej i pozostawienie samochodów prywatnych na parkingach.

Jednocześnie proszę tych wszystkich, którzy ogrzewają swoje mieszkania piecami węglowymi o to, by zwrócili uwagę na jakość spalanego w nich węgla i nie spalali w nich odpadów domowych.

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami kominków opalanych drewnem, nie będących jedynym źródłem ogrzewania mieszkania, uprzejmie proszę o rozważanie możliwości czasowego zaprzestania ich użytkowania.

Straż Miejska została zobowiązana przeze mnie do podjęcia wzmożonych kontroli palenisk domowych. Proszę, by w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego spalania śmieci lub odpadów, niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr 986.

Jeżeli macie Państwo znajomych, którzy dojeżdżają do pracy spoza granic naszego miasta, proszę o przekazanie mojego apelu o pozostawienie samochodu w miarę możliwości jak najbliżej węzłów komunikacyjnych i korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej.

Takie działania pomogą w częściowym ograniczeniu stężeń zanieczyszczeń, które zalegają nad Krakowem.

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

comments powered by Disqus