Przy lotnisku wciąż bez kanalizacji

Mieszkańcy czekają na budowę nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych fot. Krzysztof Kalinowski

Mieszkają tuż przy lotnisku, ale jeszcze w Krakowie. Ich sąsiedzi za granicą miasta mają dostęp do kanalizacji, oni od lat nie mogą się jej doczekać.

Taki problem dotyczy rejonu ulic Amazonek i Na Borach, w bliskim sąsiedztwie Kraków Airport. O oczekiwaniach mieszkańców pisaliśmy trzy i pół roku temu, ale do tej pory niewiele się zmieniło. Wciąż są skazani na korzystanie z szamb.

– Niestety nic się nie dzieje w tym kierunku. Wspomnę tylko, że w pobliskich domach należących do gminy Liszki zakończono już jakiś czas temu podłączanie kanalizacji, a dzieli nas zaledwie droga. Czy to aż taki problem w dzisiejszych czasach dojść do porozumienia z wójtem gminy Liszki, by to połączyć? – dopytuje Czytelnik w mailu przesłanym do redakcji.

Jak mówi, mieszkańcy przestali już wierzyć w obietnice MPWiK, dotyczące budowy dużej magistrali, która pozwoliłaby podłączyć następnie poszczególne gospodarstwa.

Bez planu ani rusz

Wodociągi Krakowskie na razie nie mają zbyt wielu dobrych wiadomości. Jak tłumaczy nam rzecznik spółki Robert Żurek, skanalizowanie tego obszaru wymaga budowy pompowni i włączenia do istniejącego rurociągu w rejonie ulic Krzyżówka i Powstania Styczniowego, a więc w rejonie przystanku kolejowego Kraków Olszanica.

MPWiK tłumaczy, że nie może na razie zbudować tej pompowni, ponieważ dopiero procedowany jest plan miejscowy dla tego rejonu. To on ma wskazać ostateczną lokalizację obiektu i towarzyszącej mu infrastruktury. – Skanalizowanie tego obszaru wymaga bardzo dużego zakresu budowy urządzeń kanalizacyjnych, ale dopiero po uchwaleniu planu miejscowego – mówi Żurek.

Jak tłumaczy, w sprawie odprowadzania ścieków do kanalizacji gminy Liszki prowadzone były rozmowy, ale nie przyniosły skutku. W 2016 roku gmina ostatecznie nie zgodziła się na przyjęcie ścieków z tej części Krakowa, argumentując to ograniczoną przepustowością urządzeń kanalizacyjnych na swoim terenie.

Wodociąg szybciej

Nieco więcej wiadomo o postępach w budowie nowego przyłącza wodociągowego (słabe ciśnienie wody w kranie to kolejna bolączka opisywanego rejonu). Jak mówi Robert Żurek, nowa magistrala do lotniska została już wykonana, a obecnie projektowany jest wodociąg, który obsłuży ulice Amazonek i Na Borach. Od wydanej decyzji lokalizacyjnej wpłynęło odwołanie i trwają właśnie negocjacje dotyczące wycofania go.

– Z uwagi na znaczny zakres inwestycji została ona podzielona na kilka etapów. Docelowo wymagać to będzie uzyskania pięciu pozwoleń na budowę – mówi przedstawiciel MPWiK. W przygotowaniu jest pierwszy odcinek, obejmujący zjazd Rogoziany, a więc łącznicę między rondem przy lotnisku a węzłem autostradowym. – Projekt uzyska w tym roku pozwolenie na budowę. Sukcesywnie po jego uzyskaniu będzie złożony wniosek o wpisanie tego zadania do planu inwestycyjnego na kolejny rok – stwierdza Robert Żurek. Na razie jednak trudno przewidzieć terminy dotyczące kolejnych odcinków.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice
comments powered by Disqus