Rozmowy o dalszym losie Dolnych Młynów przenoszą się do Barcelony

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W poniedziałek, 20 marca hiszpańska firma Immobiliara Camins, wieczysty dzierżawca dawnej Cesarsko Królewskiej Fabryki Tytoniu i Cygar, wydała oświadczenie dotyczące działalności Dolnych Młynów. Właściciel zaprzecza, jakoby krakowskie miejsce spotkań miało zostać zamknięte. Kolejnym krokiem w kwestii porozumienia zdaje się zaproszenie przedstawicieli Fundacji Tytano, zarządców terenu, do Barcelony. To między innymi tam odbędą się rozmowy o przyszłości Dolnych Młynów.

Doceniamy inicjatywę właścicieli lokali

Przypominamy, że Dolne Młyny czeka rewitalizacja. Właściciel planuje przebudowę terenu uwzględniając wyburzenie części budynków, budowę hotelu oraz powstanie parku. Planowane zmiany, które umożliwił wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski, wzbudziły dyskusję wokół przyszłości Dolnych Młynów, gdzie działa obecnie około 30 lokali usługowych m.in. kawiarnie, restauracje, kluby oraz pracownie artystyczne i biura kreatywnych twórców.

W poniedziałkowym oświadczeniu firmy Immobiliara Camins, czytamy, że poszczególne inicjatywy wcale nie muszą rezygnować ze swojej dalszej działalności przy Dolnych Młynów.

– Doceniamy inicjatywę właścicieli lokali, którzy sprawdzili się jako kreatywni gospodarze tego miejsca i rolę jaką pełnią one na mapie życia kulturalnego Krakowa – czytamy w oświadczeniu. – Liczymy na ich zaangażowanie w procesie projektowania jego przyszłości oraz dalszą współpracę.

Miejsce spotkań dla wszystkich grup społecznych

Z oświadczenia wynika, że właściciel nie zamierza jednak pozostawić Dolnych Młynów w dotychczasowym kształcie. Ze względu na skargi okolicznych mieszkańców, którzy narzekali na liczne uciążliwości, takie jak brak poczucia bezpieczeństwa, głośne imprezy nocne, a także przypadki łamania prawa, firma zamierza wprowadzić nowe reguły funkcjonowania obiektu, aby osiągnąć zgodę całej społeczności Dolnych Młynów.

– Chcemy, aby przestrzeń przy Dolnych Młynów była miejscem spotkań, przyjaznym i otwartym dla wszystkich grup respektujących ich potrzeby, ze szczególnym naciskiem na potrzeby i pragnienia najbliższych sąsiadów – czytamy w oświadczeniu.

Tym samym pod koniec lutego rozpoczęły się przygotowania do spotkań, które będą dotyczyły przyszłości zagospodarowania kompleksu. Rozmowy społeczne są moderowane przez zewnętrzną firmę BETTER, której eksperci zbierają opinie wśród interesariuszy projektu, czyli okolicznych mieszkańców, najemców lokali, miejskich aktywistów. Pierwsze spotkanie plenarne zostało zaplanowane na kwiecień i to właśnie wtedy padną wstępne deklaracje dotyczące roli, jaką miałoby spełniać to miejsce.

Fundacja Tytano: jesteśmy otwarci na dialog w Barcelonie

W tej chwili teren przy Dolnych Młynów 10 wynajmuje Fundacja Tytano. Z prawnego punktu fundacja nie zarządza jednak terenem, nie ma również w umowie żadnych zobowiązań oraz obowiązków wobec właściciela w kwestii wykonywania napraw czy zabezpieczenia obiektów. Mimo to wraz z podnajemcami przedstawiciele Tytano z własnej inicjatywy podjęli się licznych napraw i konserwacji budynków. W poniedziałek przedstawiciele krakowskiej fundacji będą uczestniczyli w dalszych rozmowach z właścicielem firmy Immobiliara Camins w Barcelonie. Jak zapewnia Łukasz Kumecki z Fundacji Tytano, strony są otwarte na dialog.

– Nasza umowa jest podpisana do końca września 2020 roku i prawdopodobnie nic się w tej kwestii nie zmieni. Według zapewnień właściciela nikt nie podważa jej obecnych warunków – mówi Łukasz Kumecki. – Nie ulega wątpliwości, że w naszych pracach jesteśmy całkowicie uzależnieni od hiszpańskiego właściciela, ale zarazem od samego początku wiedzieliśmy jaką umowę podpisujemy, dlatego nie mam do nikogo żadnych pretensji. Wprost przeciwnie. Cieszymy się, że właściciel na tyle docenił nasz projekt, że wycofał się z oferty sprzedaży i potwierdził, że w chce kontynuować projekt Dolnych Młynów w jakiejś formie. Wraz z Anną Kwiatek zależy nam więc na jednym, a mianowicie, aby to miejsce nadal wyznaczało nowe kierunki w kulturze, designie i propozycji rozrywkowej naszego miasta.