Smog spowija Kraków. Przekroczone normy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dziś wysokie przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie.

W Krakowie obowiązuje dziś 1 stopień ryzyka zanieczyszczenia powietrza odnośnie pyłu PM10.

3 marca średnia ze wszystkich stacji w Krakowie w godzinach porannych wynosi PM10 - 115,25 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10 w poszczególnych stacjach:

Kurdwanów:  129µg/m3

Dietla: 69µg/m3

Nowa Huta: 142µg/m3

Ul. Złoty Róg: 117µg/m3

Aleja Krasińskiego: 171µg/m3

Os. Wadów: 65µg/m3

Os. Piastów: 95µg/m3

Os. Swoszowice: 109µg/m3