Straż graniczna nie pozwoliła 8-latkowi na wyjazd z Polski

fot. krzysztof kalinowski/Lovekrakow.pl

Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo Polskie i innego kraju mogą niekiedy przeżyć niemiłe zaskoczenie podczas przekraczania granicy. Straż graniczna ma obowiązek nie zezwolić na wyjazd z Polski obywatelowi RP, który nie posiada ważnego polskiego dokumentu podróży.

Często podróżni zapominają, że zgodnie z zapisami ustawy o obywatelstwie polskim, w tym art. 3, obywatel RP, posiadający również obywatelstwo innego państwa (np. Wielkiej Brytanii), nie może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na to obywatelstwo. Zgodnie z tym, każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo podczas przekraczania granicy powinna legitymować się ważnym polskim dokumentem podróży.

Nieznajomość wymogów w zakresie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy stała się w sobotę, 24 września, przyczyną problemów z wyjazdem z Polski matki i jej małoletniego syna.

Kobieta, podczas odprawy przed odlotem do Wielkiej Brytanii, pokazała kontrolerom swój dowód osobisty oraz brytyjski paszport dziecka, w którym stwierdzono brak stempla kontroli granicznej, potwierdzającego wjazd do Polski. Pasażerka szybko wyjaśniła, że syn posiada również polskie obywatelstwo i polski dowód osobisty. Niestety, posiadany dokument nie pozwolił chłopcu na wyjazd z Polski – okazało się bowiem, że jego ważność skończyła się 4 miesiące wcześniej. W związku z tym, że małoletni nie posiadał innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, funkcjonariusze nie zezwolili ośmiolatkowi na wyjazd z Polski.

comments powered by Disqus