Szpital Żeromskiego przywraca porody rodzinne

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od poniedziałku Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie wznawia porody rodzinne. – Obowiązują zasady, których przestrzeganie będziemy egzekwować – informuje szpital.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 obowiązują nowe zasady.

Ważne informacje

Osoba wskazana przez rodzącą jako towarzysząca jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Ginekologiczno- Położniczego podlega wstępnej ocenie stanu poprzez:

- wywiad epidemiologiczny,

- pomiar temperatury ciała,

- wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej rodzącej.

Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.

W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym osoba towarzysząca rodzącej, jest zobowiązana dezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę (środki ochrony osobistej zapewnia Szpital).

Tylko w sali

Obowiązuje zakaz poruszania się po Oddziale. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, często dezynfekuje ręce. Osoba towarzyszącą może być przy rodzącej tylko w trakcie przebywania na sali porodowej.

– W razie decyzji o rozwiązaniu porodu drogą zabiegu lub cięcia cesarskiego - także planowego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej na sali operacyjnej, ale po zabiegu zapewniamy osobie towarzyszącej kontakt z dzieckiem. Jeśli osoba towarzysząca zdecyduje się na samowolne opuszczenie sali porodowej, już w żadnym wypadku nie będzie mogła powrócić do niej – informuje Anna Górska, rzeczniczka Szpitala Żeromskiego w Krakowie.

Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca rodzącej opuszcza salę porodową. Osoba towarzysząca rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

– Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. Zatajenie powyższych okoliczności stanowi podstawę odpowiedzialności karnej ściganej z urzędu – dodaje Anna Górska.

comments powered by Disqus