„Tak będzie wyglądał pl. Kossaka”

Zwycięska koncepcja

Konkurs na projekt przebudowy placu Kossaka rozstrzygnięty. Poinformował o tym dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Piotr Kempf podzielił się na Facebooku opinią jury krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, które miało za zadanie wybrać najlepszą koncepcję dla tego fragmentu Krakowa. Zwyciężył pomysł autorstwa Piotra Pasierbińskiego i Duc Ngo.

„Zwycięska praca w najtrafniejszy sposób realizuje cele konkursu. Silna, wyrazista kompozycja koła-enklawy zieleni porządkuje obszar wnętrza urbanistycznego, budując nową tożsamość na poszanowaniu historii, otoczenia i tradycji, stając się tętniącym życiem miejscem spotkań jak niegdyś Willa Kossakówka.

Geometryczna forma oraz jej topografia otwierają najważniejsze widoki i osie kompozycyjne, oraz porządkują komunikację i funkcje placu. Kompozycja zieleni to poetyckie nawiązanie do palety malarskiej Kossaka, gdzie zamiast farb użyto składniki polskiego krajobrazu – wodę, łąki i drzewa. Autorzy w części studialnej w obszarze ul. Retoryka wprowadzają w interesujący sposób wspomnienie o dawnym przebiegu rzeki Rudawy, które jako odbicia w taflach wody stają się przewodnikiem po architekturze.

Proponowane rozwiązanie projektowe w pracy konkursowej jest elastyczne i ekonomiczne, zarówno w realizacji, jak i eksploatacji. Wrażliwość na kreowanie nowej przestrzeni przy jednoczesnym poszanowaniu historii miejsca jest atutem tej pracy”.

– Mnie się podoba. Dużo zieleni i woda a wszystko tak zrobione jakby było tam od zawsze.
Nie mogę się doczekać nowego placu – skomentował Piotr Kempf.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus