Tegoroczne matury. Małopolska najlepsza w Polsce

fot. CKE

78,2% tegorocznym maturzystów zdało egzamin dojrzałości – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło ponad 268 tys. osób, z czego największą grupę stanowili absolwenci liceów (164 tys. osób) oraz techników (103 tys. osób). Z prawa zdawania matury w Polsce skorzystało tylko 34 obywateli Ukrainy.

Jak Małopolska wypadła na tle innych regionów? W naszym województwie maturę zdało 82% osób. Podobny wynik osiągnęło tylko Mazowsze. Tuż za dwoma najlepszymi regionami w kraju znalazły się województwa: podkarpackie (79%) oraz śląskie (79%). Najgorzej sytuacja wygląda w województwie dolnośląskim (75%), zachodnio-pomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim (po 76%).

W przypadku absolwentów techników Małopolska także znalazła się na pierwszym miejscu (maturę zdało 76% osób). Na drugim miejscu uplasowały się województwa lubuskie i wielkopolskie (po 71%), na trzecim – województwa śląskie, opolskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie (po 70%).

comments powered by Disqus