Uniwersytet Pedagogiczny nowy rok akademicki rozpocznie pod inną nazwą. Andrzej Duda podpisał ustawę

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

We wtorek (5 września) Prezydent RP podpisał ustawę, która nadaje Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nazwę „Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

„Pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia” –  tak mówiła nam jeszcze w lipcu Anna Całus-Polak z resortu edukacji i nauki, kiedy procedowano zmianę nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wnioskowana zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest akceptowana przez MEiN; przyczyni się do pozytywnego jej odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym, jak też pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia – twierdzili przedstawiciele ministerstwa.

MEiN potwierdza, że Uniwersytet Pedagogiczny spełnia warunki do używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet”, gdyż w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 otrzymał kategorie naukowe, tj. A i B+ w 20 dyscyplinach naukowych i artystycznych zawierających się w 5 dziedzinach nauki i sztuki.

Burzliwa dyskusja wokół nazwy

W pierwotnym zamyśle był pomysł, by Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został Uniwersytetem Krakowskim. Swój sprzeciw stanowczo wyrażał wówczas rektor UJ, o którym pisaliśmy tutaj.

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego wycofał się z pomysłu zmiany nazwy uczelni na „Uniwersytet Krakowski”. W Sejmie posłowie zagłosowali nad przyjęciem skromnej nazwy Uniwersytet KEN w Krakowie.

UP KEN zwracając się w sprawie zmiany nazwy uczelni, rozważał dwie nazwy. Ostatecznie rektor UP KEN jednoznacznie opowiedział się za tym, aby uczelnia zmieniła nazwę na „Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, a nie na „Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej”.