Ustanowienie Strefy Czystego Transportu w Krakowie [INFORMACJA]

fot. Krzysztof Kalinowski

23 listopada 2022 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Uchwała określa zasady wjazdu i poruszania się po strefie, granice obszaru strefy, sposób organizacji ruchu w strefie, szczegółowy sposób wydawania nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy, a także wysokość opłaty za wydanie nalepki i sposób prowadzenia kontroli uprawnień do wjazdu do strefy.

Zachęcając do zapoznania się, prezentujemy poniżej treść uchwały.

Link do uchwały: https://ztp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/Uchwala_SCT_2707.pdf

 

Szczegółowe informacje o wymogach Strefy Czystego Transportu w Krakowie dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie pod adresem: https://ztp.krakow.pl/sct