Więcej miejsc pochówku na cmentarzach Grębałów i Prądnik Czerwony

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

Rada Miasta przyjęła uchwałę o rozszerzeniu obszarów cmentarzy Grębałów i Prądnik Czerwony.

Decyzją Rady Miasta zostaną rozszerzone obszary cmentarzy Grębałów i Prądnik Czerwony. Realizacja obu projektów będzie trwać od 2020 do 2025 roku i łącznie wyniesie około 29 mln złotych.

– Od wielu lat zgłaszano konieczność poszerzenia cmentarzy. Teraz miasto przystąpiło do realizacji tych zadań – mówi Patrycja Ćwikła, przedstawicielka Zarządu Cmentarzy Komunalnych. – Jest to więc rutynowe działanie, zaplanowane w budżecie miasta już od jakiegoś czasu – dodaje.

Cmentarz Grębałów

Cmentarz Grębałów zostanie poszerzony o 3,5 ha, co pozwoli na utworzenie około 3000 tradycyjnych miejsc grzebalnych i 250 nisz urnowych. Koszt projektu wyniesie około 11,2 mln złotych. Realizacja projektu jest zaplanowana od 2020 do 2025 roku.

– Pochówki urnowe są coraz częstsze. Obecnie to około 50 procent wszystkich pochówków – informuje Ćwikła.

Cmentarz Prądnik Czerwony

W obszarze Cmentarza Prądnik Czerwony znajdzie się dodatkowe 4,69 ha. Dzięki temu będzie można utworzyć około 4000 tradycyjnych miejsc grzebalnych i 310 nisz urnowych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i trwać będą do 2023 roku. Koszt projektu to około 17,6 mln złotych.

Patrycja Ćwikła informuje również, że w związku z pandemią koronawirusa realizacja obu projektów może się opóźnić.


Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony Wzgórza Krzesławickie
comments powered by Disqus