Wojewoda unieważnił dwie uchwały rady miasta

Małopolski Urząd Wojewódzki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewoda małopolski unieważnił dwie uchwały Rady Miasta Krakowa. Urzędnik twierdzi, że są one niezgodne z polskim prawem.

Biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało, że wojewoda Piotr Ćwik zdecydował o unieważnieniu dwóch uchwał kierunkowych rady miasta. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenie kierunków działań dla prezydenta zmierzających do utworzenia parku w okolicach ulicy Lubostroń. Druga uchwała zlecała urzędnikom utworzenie na terenie miasta ogólnodostępnych lodowisk.

Jak mówią przedstawiciele MUW rada nie może tworzyć prezydentowi listy konkretnych rzeczy do zrealizowania. Radni w uchwale mogą jedynie wskazywać cele, priorytety działania prezydenta, a nie określać form działania.

Radni mogą określić tylko kierunki działania

– W ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia kierunków działania Prezydenta nie mieści się zatem wydawanie wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy. Rada Miasta nie posiada kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich wykonania Prezydentowi Miasta – czytamy w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawiciele MUW podkreślają, że w rozstrzygnięciach nadzorczych „kwestionujemy wyłącznie formę prawną działań rady miasta, nie zaś ideę utworzenia parku miejskiego czy lodowisk.”

– Gdyby działania Rady Miasta Krakowa przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa, wówczas rozważylibyśmy uznanie takich działań za prawnie dopuszczalnych. Uchwały kierunkowe w dotychczasowym kształcie nie spełniają charakteru przypisanego do tego typu uchwał. Niestety wadliwych uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa jest coraz więcej – dodają.

 

comments powered by Disqus