Tragiczny finał poszukiwań w Dolinie Będkowskiejfot. KRAKÓW112 - KRAKOWSKIE RATOWNICTWO W OBIEKTYWIE