125. rocznica powstania największego europejskiego muzeum miejskiego. Wręczono ordery i medale

Uhonorowani pracownicy Muzeum Krakowa fot. Krzysztof Haczewski/Muzeum Krakowa
Równo 125 lat po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o utworzeniu przy Archiwum Akt Dawnych w Krakowie muzeum miejskiego, pracownicy Muzeum Krakowa spotkali się w Sali im. Juliusza Lea w krakowskim magistracie, tej samej, w której 31 maja 1899 roku obradowali radni.
Było to główne oficjalne wydarzenie jubileuszu 125-lecia Muzeum Krakowa. W jego trakcie wręczono 31 orderów, medali i odznak honorowych najbardziej zasłużonym pracownikom instytucji.

Reprezentujący Prezydenta RP Andrzeja Dudę minister Andrzej Waśko wręczył: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, trzy Srebrne Krzyże Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, osiem Brązowych Krzyży Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i pięć Medali za Długoletnią Służbę.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska uhonorowała pracowników i pracowniczki Muzeum Krakowa siedmioma odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
7 odznak „Honoris Gratia” wręczyła w imieniu Prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman.

Muzeum Krakowa powstało w 1899 roku. Obecnie jest jedną z największych instytucji muzealnych w Polsce i Europie, największym europejskim muzeum miejskim.

W 2023 roku Muzeum Krakowa pobiło rekord frekwencji – odwiedziły je 1 350 882 osoby. W skali Polski i Europy jest to też muzeum o jednej z największych liczb oddziałów – ma ich 20. Opowiada w nich o Krakowie, propaguje jego dziedzictwo i w buduje relacje z lokalną społecznością.