Abp Jędraszewski: „Bóg nie karze ludzi odmienną orientacją”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Metropolita krakowski podczas czwartkowych „Dialogów” w Kolegiacie Świętej Anny. Tematem było piękno seksualności, nie obyło się również bez wątków dotyczących mniejszości seksualnych.

Abp Marek Jędraszewski przypomniał, że kobieta i mężczyzna to dzieło Boga i posiadają oni taką samo godność. Odbiciem Boga w ludziach jest płodność.

– To jest coś niezwykle wielkiego, co wskazuje na godność człowieka i jego wyjątkowość pośród wszystkich innych istot zamieszkujących tę ziemię – powiedział arcybiskup.

Pytania

Metropolita odpowiadał także na pytania. Jedno z nich dotyczyło tego, jak katolik powinien odnosić się do osób homoseksualnych. Arcybiskup stwierdził, że „należy kochać i szanować każdego człowieka, ale nie można zgadzać się na niewłaściwe postępowanie drugiej osoby”.

– To jest zasadnicza prawda głoszona nieustannie przez Kościół: oddzielać osobę od jej czynu. Jeśli czyn jest z punktu widzenia moralnego niedobry, nie możemy tego pochwalać, natomiast to nie znaczy, że potępiamy tę osobę – powiedział.

Marek Jędraszewski opowiedział także o tym, że spotkał się „ze świadectwem homoseksualisty, który chce żyć w czystości serca i ceni Kościół za wymagania, które formułuje”. Jak podaje biuro prasowe krakowskiej kurii, „metropolita wskazał miejsce osób odmiennej orientacji w Kościele: każdy ochrzczony jest jego częścią, a to jakie miejsce w nim zajmuje, jest zależne od tego, czy podąża Chrystusową drogą. Powiedział, że Bóg nie karze ludzi odmienną orientacją seksualną, powtórzył, że człowiek może i powinien dzięki swej duchowości zapanować nad swoimi popędami”.

Padło również pytanie o to, czy „homoseksualista żyjący w czystości może być zbawiony”. Metropolita podkreślił, że Chrystus jednoznacznie wskazywał: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Zauważył, że każdy człowiek jest wezwany do tego, by zachować swe czyste serce.

Arcybiskup przypomniał również, że do niedawna homoseksualizm był uważany za chorobę, ale jak dodał, jest to dyskusyjna teza. Metropolita stwierdził, iż „wskazuje się na twierdzenie, że homoseksualizm jest uwarunkowany kulturowo, a nie genetycznie”.

Cała relacja dostępna jest TUTAJ.

comments powered by Disqus