Abp Jędraszewski wydał specjalny dekret. To zbiór zakazów dla księży

Abp Marek Jędraszewski fot. Krzysztof Kalinowski

Zabrania się zapraszania i przyjmowania małoletnich w mieszkaniach duchownych – to tylko jeden z zapisów specjalnego dekretu metropolity krakowskiego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia.

W połowie grudnia abp Marek Jędraszewski podpisał specjalny dekret określający reguły „poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej”. Reguły mają na celu wyeliminowanie ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami archidiecezji.

Zbiór zakazów

Arcybiskup zabronił m.in. osobom niebędącymi rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, bez zgody właściwego przełożonego, sprawowania sakramentów świętych oraz innych rodzajów pobożności poza miejscem i formą przewidzianą do tego w przepisach kościelnych.

Osoby, które obowiązuje dekret mają zakaz przedłużania spotkań z małoletnimi oraz organizowania ich poza przyjętym wcześniej harmonogramem zawierającym informacje o czasie i miejscu spotkania. Nie mogą również podejmować opieki nad małoletnimi bez wymaganych kompetencji, a także pozostając pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zakaz przyjmowania małoletnich w mieszkaniach

– Zabrania się zapraszania i przyjmowania małoletnich w mieszkaniach duchownych, wyłączając spotkania o charakterze rodzinnym, a także te, które są odbywane w obecności rodziców lub opiekunów prawnych – czytamy w dokumencie. Kapłani nie mogą również odbywać wizyt sam na sam w miejscu pobytu małoletnich oraz przewozić niepełnoletnich swoimi samochodami bez posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych.

– Zabrania się uprawiania z małoletnimi indywidualnych form sportu i rekreacji, jeśli nie jest to związane z oficjalnie prowadzonym treningiem sportowym lub nie występuje za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – pisze abp Marek Jędraszewski.

Numer telefonu tylko za zgodą rodziców

Duchowni w prowadzeniu korespondencji z małoletnimi w jakiejkolwiek formie powinni korzystać z kont i numerów służbowych. Nie mogą również bez uzasadnienia podejmować zbyt częstych kontaktów korespondencyjnych z małoletnimi a także uzyskiwać indywidulanych numerów telefonów bez zgody rodziców dzieci.

Specjalne oświadczenie o zrozumieniu treści dekretu oraz zobowiązanie się do przestrzegania reguł muszą podpisać duchowni maksymalnie do końca lutego 2022 roku.

comments powered by Disqus