Murale pod lupą. Specjalny zespół będzie wspierał nowe realizacje i dbał o ich jakość

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które wprowadza politykę muralową. Specjalny zespół ds. murali będzie odpowiadał m.in. za uporządkowanie procedur dotyczących powstawania nowych prac czy przeciwdziałanie realizacji słabej jakości murali

Wsparcie dla nowych realizacji, dbanie o istniejące już murale, równowaga między jakością artystyczną a kwestiami prawno-administracyjnymi czy przeciwdziałanie powstawaniu słabej jakości murali. To jedne z głównych założeń polityki muralowej Krakowa, którą opracowali urzędnicy, artyści, kuratorzy i badacze murali.

Praca zespołowa

Sprawą murali zajmie się specjalnie powołany zespół, w skład którego wejdą nie tylko urzędnicy, ale również artyści czy osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi ze sztuką. Informacje dla osób chcących się zaangażować w jego prace, miasto ogłosi początkiem stycznia 2022 roku.

– Mural jest uwikłany w świat sztuki, administracji i zarządzania. Jednym z najważniejszych wyzwań jest budowa definicji dobrego muralu. Dobry mural to nie tylko monumentalne malowidło, ale praca korespondująca z miejscem i uwzględniająca interakcję z mieszkańcami. Tu dochodzi również kwestia murali reklamowych – jedne realizacje są lepsze, drugie gorsze. Trzeba zastanowić się nad tym, jak pogodzić jedno z drugim. W zespole będziemy brać pod uwagę jakość artystyczna, renomę twórcy. Damy również szansę początkującym artystom – mówi Artur Celiński z DNA Miasta, koordynator prac nad założeniami polityki muralowej.

– Jesteśmy przekonani, że polityka muralowa pomoże także w wypracowaniu dobrego standardu tworzenia nowych murali na terenie Krakowa i będzie inspirująca dla innych miast – podkreśla Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury.

Wnioski

Osoby zgłaszające się z propozycją nowego muralu, będą musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące wartości artystycznej pracy, kontekstu miejsca, kwestii technicznych czy przewidywanej trwałości pracy. Ocena wniosku będzie bazowała na kryteriach opracowanych na podstawie wypowiedzi 78 twórców i przedstawicieli urzędu.

– Celem polityki muralowej jest uporządkowanie procedur związanych z powstawaniem murali. Naszym celem nie jest ustrukturyzowanie, ale współpraca z twórcami i pomysłodawcami tak, aby przeciwdziałać powstawaniu słabej jakości murali, ich nadprodukcji, powstawania murali reklamowych czy prac powstających bez braku poszanowania miejsca. Zespół ds. murali na pewno ograniczy te procesy. Mamy nadzieję, że realizacje w miejskiej przestrzeni będą coraz lepsze – podkreśla Katarzyna Olesiak, dyrektorka wydziału kultury urzędu miasta.

Urzędnicy i artyści

– Ważne, aby murale powstawały zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z innymi instytucjami. Zespół ma mieć przestrzeń, w której działać będą zarówno urzędnicy, jak i osoby z zewnątrz. Mural to forma sztuki, dlatego szukamy osób, które wprowadzą wrażliwość, a nie ocenią muralu na zasadzie: dobry – zły – zaznacza Ewelina Sokalskyy – sekretarz powstającego zespołu ds. murali.

Radna Małgorzata Jantos, przewodnicząca komisji kultury, przyznaje, że do tej pory procedury związane z powstaniem muralu w Krakowie były mocno utrudnione.

– Wielokrotnie pomagałam twórcom murali przejść przez procedury. Ktoś, kto miał ciekawy pomysł, nie mógł ich przejść w krótkim czasie. Dobrze, że sytuacja ulegnie zmianie i ta ścieżka będzie do przejścia – ocenia Jantos.

Otwarta galeria murali

W związku z ogłoszeniem założeń polityki muralowej, miasto poinformowało również o koncepcji powstania otwartej galerii muralu. Rolę mają pełnić co najmniej cztery ściany w przestrzeni miasta, na których będą powstawać co 2- 4 lata nowe realizacje.

comments powered by Disqus