Budowa S7. Od dziś zmiany w organizacji ruchu

fot. GDDKiA

Od poniedziałku (22 maja) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z budową drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków Nowa Huta.

Zmiany w organizacji ruchu - Zastów i Łuczyce

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, około godz. 10:00 w Zastowie, w okolicy budowanego węzła „Raciborowice”, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Piesi będą mogli poruszać się tylko południową stroną drogi (od strony linii kolejowej). Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 10 miesięcy.

Zmiany będą także w Łuczycach. Zamknięty zostanie odcinek ul. Wspólnej o długości ok. 140 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Załucek, a także przejazd między ul. Załucek w Sieborowicach a ul. Wspólną w Łuczycach. Objazd zostanie wytyczony przez Sieborowice (ul. Załucek, ul. Nad Stawem, ul. Grabowiec) i Łuczyce (ul. Prądnik, ul. Sadowa).

– Droga zostanie zamknięta z powodu budowy wiaduktu, którym droga ekspresowa S7 będzie przechodzić nad ul. Wspólną. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 7 miesięcy – wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA.

Budowa drogi S7

Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły – Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów).

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.