Co zrobić z powalonym drzewem, gdzie zwrócić się o odszkodowanie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po sobotniej burzy na ulicach i zieleńcach wciąż zalegają konary i pnie drzew. Magistrat przekonuje, że pracownicy ZZM starają się jak najszybciej usunąć drzewa. Jednocześnie ostrzega o połamanych gałęziach, które wciąż mogą znajdować się w koronach drzew.

Dlatego też urzędnicy mówi, by na razie ograniczyć spacery do lasów. Wiele drzew ucierpiało na Skałkach Twardowskiego czy w Lasach Tynieckich. Na razie jednak nie wiadomo, ile drzew zostało powalonych. Dyrektor ZZM twierdzi, że straty będą znane pod koniec tygodnia.

– Dyrektor podkreślił, że jeżeli służby gdzieś jeszcze nie dotarły, to dlatego że kończą sprzątanie w innym miejscu. Zaznacza, że po posprzątaniu służby przystąpią do planowania, gdzie posadzić nowe drzewa – informuje urząd miasta.

Odszkodowania

Jeśli w trakcie burzy zieleń uszkodziła mienie, można zgłosić się o odszkodowanie za pomocą formularza dostępnego na TEJ stronie

Usunięcie uszkodzonego drzewa zgodnie z prawem

– Usunięcie takiego drzewa nie wymaga zezwolenia, ale wymaga uprzedniego powiadomienia urzędu. Dopiero gdy pracownik urzędu potwierdzi, że drzewo stanowi tzw. „złom” lub „wywrot” zgodnie z definicją ustawową i sporządzi z tego protokół, właściciel może uprzątnąć takie drzewo – przypomina magistrat. Jednak jeśli straż pożarna już usunęło drzewo, nie ma takiego obowiązku.

W przypadkach, w których uszkodzone drzewo uniemożliwia korzystanie z nieruchomości, lub zachodzi konieczność niezwłocznej likwidacji szkody, jaką wyrządziło, dopuszczalne jest – bez informowania urzędu – prowadzenie wyłącznie takich działań, które nie utrudnią możliwości klasyfikacji drzewa jako „złomu” lub „wywrotu”. Działania takie powinny być wykonywane w zakresie minimalnym o charakterze doraźnym. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac porządkowych zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej.

W przypadku gdy złamaniu ulegnie drzewo rosnące na terenach zarządzanych przez miasto Kraków, informacje o tym fakcie należy zgłaszać do jednostki utrzymującej daną nieruchomość. Dla większości terenów zielonych, w tym pasów drogowych, jednostką utrzymującą zieleń jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

W skrócie – usunięcie powalonego lub złamanego drzewa wymaga powiadomienia:

  • Konserwatora zabytków – jeżeli drzewo rosło na terenie wpisanym do rejestru zabytków
  • Dyrektora zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – jeżeli drzewo rosło na niewpisanej do rejestru zabytków nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków (np. dzierżawionej od gminy lub będącej w trwałym zarządzie innego podmiotu),
  • Zarządu Zieleni Miejskiej – jeżeli drzewo rosło w pasie drogowym lub na terenie zielonym utrzymywanym przez Gminę Miejską Kraków
  • Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – w pozostałych przypadkach.

 

 

comments powered by Disqus