Czym gasi się samoloty

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport przeprowadziło rozmowę z komendantem Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej. Dzięki uprzejmości Centrum, możemy ją opublikować u siebie.

CELKRK: Jak wygląda dzień pracy strażaka w Kraków Airport?

Roman Kielin, Komendant LSRG Kraków Airport: Każdy dzień pracy strażaka rozpoczyna się od przyjęcia służby. Polega to na sprawdzeniu wszystkich pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego/bojowego strażaka. W Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej (LSR-G) są cztery zmiany służbowe. Każda zmiana pełni służbę przez 12 godzin. Praca w systemie 12/24/48 h.

Dzień służby określony jest w regulaminie organizacyjnym (LSR-G), a harmonogram przebiegu służby obejmuje zajęcia szkoleniowe, w tym ćwiczenia praktyczne i szkolenia teoretyczne. Głównym zadaniem LSR-G jest zabezpieczenie operacji lotniczych wykonywanych przez statki powietrzne w Kraków Airport. Strażacy muszą być w każdej chwili gotowi do podjęcia działań operacyjnych i ratowniczych zgodnie z określonymi wytycznymi ujętymi w przepisach międzynarodowych i krajowych.

Z jakim trudnymi i ciekawymi zarazem sytuacjami spotykają się Strażacy w pracy na lotnisku?

Interwencje strażaków LSR-G są zróżnicowane i polegać mogą na likwidacji rozlanych substancji ropopochodnych na drogach operacyjnych i płycie postojowej samolotów lotniska, usuwaniu unieruchomionego samolotu na drogach operacyjnych lotniska czy interwencji w przypadku uruchomienia alarmu przez czujkę pożarową w obiektach MPL.

Każda sytuacja jest inna. Czasem jesteśmy wzywani do udzielenia pierwszej pomocy medycznej pasażerom albo zabezpieczania prac pożarowo-niebezpiecznych, które wykonywane są w obiektach MPL.  Niejednokrotnie jesteśmy wzywani do usunięcia gniazd/roju pszczół, os lub szerszeni, które lokalizują się w budynkach, lub bezpośrednio przy tych obiektach, zagrażając pasażerom i pracownikom MPL. pracownik LSR-G całodobowo monitoruje obiekty w zakresie stanu ochrony przeciw pożarowej.

Jaki jest czas reakcji ekipy gaszącej w przypadku zdarzenia na pasie startowym, w trakcie lądowania lub startu samolotu?

Czas reakcji określony jest przepisami i wynosi max 3 minuty na dojazd do najdalszego miejsca na drodze startowej. Zalecane jest do 2 minut.

Co strażacy najbardziej lubią w swojej pracy?

Możliwość udzielania pomocy potrzebującym oraz możliwość prowadzenia działań wymagających wysokiej sprawności umiejętności i kreatywności.

Czym gasi się samolot?

Należy zaznaczyć, że samolot posiada duże ilości paliwa – w zależności o rodzaju samolotu jest to kilkadziesiąt ton paliwa lotniczego, które jest substancją niebezpieczną oraz łatwopalną. Do gaszenia palącego się samolotu stosuje się środki gaśnicze: wodę, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.

Jakie poza ratunkowe zajęcia na lotnisku mają strażacy?

Strażacy pełniący służbę w LSR-G muszą być gotowi w każdej chwili do podjęcia działań ratowniczo -gaśniczych zgodnie z określonymi w tym zakresie międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi. Jeżeli jest możliwość z przyjemnością prowadzimy dodatkowe działania np. pokazy, saluty wodne itp., ale tylko w wypadku, kiedy nie obniżają one gotowości bojowej naszej jednostki.