Duża rowerowa zmiana na Salwatorze

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Za rok rowerzyści dojeżdżający do centrum od strony Salwatora mają poczuć dużą zmianę. Miasto przygotowuje budowę kilku odcinków nowych dróg rowerowych w rejonie ul. Księcia Józefa.

Rowerzyści w tym rejonie nie mają łatwo. Z pełnej infrastruktury mogą korzystać na moście Zwierzynieckim, bez większego problemu (choć mogłoby być lepiej) można stamtąd zjechać na wały Wisły po jej obydwu stronach. Jazda w stronę centrum sprawia jednak spory problem: nie ma drogi dla rowerów ani ciągu pieszo-rowerowego, legalnie można przejechać tylko pasem dla samochodów, czyli w praktyce pomiędzy samochodami a jadącymi buspasem autobusami i busami. Efekt jest taki, że duża część użytkowników wybiera niezgodną z prawem jazdę chodnikiem wzdłuż obwałowań Wisły.

Sytuacja ma się wkrótce zmienić. Mają powstać trzy fragmenty dróg dla rowerów: wzdłuż ul. Księcia Józefa od ul. Wioślarskiej (przy moście Zwierzynieckim) do Jodłowej, na brakującym odcinku tzw. obwodnicy Bielan (między ul. Mirowską i Księcia Józefa) oraz pomiędzy mostem Zwierzynieckim a klasztorem norbertanek na Salwatorze.

– Umowę podpisaliśmy w połowie sierpnia. Obecnie trwają prace projektowe. Budowa ma się zakończyć do 30 października przyszłego roku – mówi nam Renata Postawa-Giza z biura prasowego Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Będzie szerzej

Na stronie Zarządu Transportu Publicznego można teraz obejrzeć mapy dotyczące fragmentów wzdłuż ul. Księcia Józefa.

W kierunku ulicy Jodłowej na całym przebudowywanym odcinku będzie można pojechać wydzieloną drogą dla rowerów, poprowadzoną po południowej stronie jezdni (od strony Wisły). Równolegle do ścieżki zbudowany zostanie nowy chodnik z kostki.

Więcej zmieni się po drugiej stronie mostu, na odcinku do klasztoru. Z istniejącej drogi dla rowerów zjedziemy na ciąg pieszo-rowerowy zbudowany wzdłuż muru. Doprowadzi on aż do charakterystycznej bramy, należącej już do zabudowań klasztornych.

By to było możliwe, obecny chodnik, który ma szerokość ok. 2 metrów, zostanie poszerzony do 3,5 metra. Tylko tam, gdzie jest to konieczne, szerokość będzie mniejsza, w granicach 2,7–3 m. To z kolei wymusza zmianę geometrii jezdni, która zostanie zwężona do szerokości 9 metrów, przy zachowaniu liczby pasów. Znikną istniejące tam teraz schody i pochylnie.

Z ciągu pieszo-rowerowego będzie można pójść pieszo dalej, pod wspomnianą bramą lub zjechać rowerem na jezdnię. Z kolei jadąc rowerem od strony centrum, wjedziemy na niego dzięki osobnemu pasowi do skrętu, pozwalającemu łatwo przedostać się na drugą stronę jezdni.

Inne inwestycje

Niestety, na razie nie ma dobrych wieści dotyczących innej rowerowej inwestycji w tym rejonie, czyli kładki pomiędzy Salwatorem a Dębnikami. Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał co prawda wykonawcę koncepcji, ale może się okazać, że – podobnie jak w przypadku kładki między Kazimierzem a Ludwinowem – realizację zablokuje brak zgody ze strony konserwatora zabytków. Drugi problem to finanse: urząd miasta ogranicza rozpoczynanie nowych inwestycji, by znaleźć środki na realizację już trwających. Może się okazać, że wśród tych odłożonych na dalszą przyszłość znajdzie się również kładka Dębniki-Salwator.

A co z prowadzonymi już rowerowymi inwestycjami? Zgodnie z umową, do 13 grudnia ma być gotowy brakujący fragment ścieżki wzdłuż Wisły, między ulicami Widłakową a Tyniecką. W tym roku, wbrew wcześniejszym planom, nie pojedziemy natomiast drogą dla rowerów wzdłuż ul. Kamieńskiego. Jak podaje ZDMK, trwają rozmowy z wykonawcą dotyczące aneksu do umowy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec
comments powered by Disqus