Górka Narodowa. Grunt pod pętlę da się oczyścić bez wywożenia

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zgodnie z założeniem, zanieczyszczenia terenu pod pętlę, terminal autobusowy i parking P&R na Górce Narodowej miałyby zostać unieszkodliwiane bez konieczności ich wywożenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie mające na celu wydanie decyzji ustalającej plan remediacji zanieczyszczonego terenu pod pętlę, terminal autobusowy i parking P&R na Górce Narodowej. Start procedury dotyczącej remediacji zanieczyszczonych gruntów stał się możliwy po uzyskaniu ostateczności decyzji ZRID dla budowy linii KST do Górki Narodowej. Jak poinformował dziś Zarząd Inwestycji Miejskich, postępowanie w tej sprawie zakończyło się w urzędzie wojewódzkim pod koniec maja.

Prace związane z remediacja zanieczyszczonego terenu będą mogły się rozpocząć po wydaniu przez RDOŚ decyzji w tej sprawie. Sam proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń potrwa kilka miesięcy.

Dopiero potem wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych przewidzianych dla tego odcinka inwestycji.

O sprawie będziemy jeszcze szerzej informować.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały