Hulajnogi będą traktowane jak rowery

Hulajnogi fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Hulajnogi elektryczne mają być traktowane jak rowery – takie zapisy znalazły się w nowelizacji ustawy o ruchu drogowym opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Projekt zakłada, że kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z dróg przeznaczonych dla rowerów. Osoby niepełnoletnie będą jednak musiały posiadać uprawienia do kierowania pojazdem, jak w przypadku roweru (np. kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1). Osoby powyżej 18 roku życia nie będą musiały posiadać dokumentu. Osoby przed 10 rokiem życia nie będą mogły poruszać się hulajnogą po drodze.

Można korzystać z drogi pod pewnymi warunkami

Projekt przewiduje, że w obszarze zabudowanym kierujący pojazdem może poruszać się wyłącznie pasem ruchu lub drogą dla rowerów. Wyjątkowo, w przypadku braku drogi dla rowerów, może korzystać z drogi pod warunkiem, że obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Możliwość poruszania się urządzeniem transportu osobistego jezdnią drogi (na której prędkość dopuszczalna pojazdów jest nie większa niż 30 km/h) została w projekcie ograniczona jedynie do obszaru zabudowanego.

Jak tłumaczą autorzy projektu, zmiany prawne uporządkują ruch urządzeń osobistych, m.in. poprzez znaczne ograniczenie obecności hulajnóg na chodnikach oraz drogach dla pieszych.

Hulajnogi podobne do rowerów

Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia „Kraków dla Rowerów” mówi, że hulajnogi elektryczne mają parametry poruszania się bardzo podobne do rowerów. – Jeśli trzeba je gdzieś umieścić, to są najbardziej zbliżone do rowerów – komentuje dla LoveKraków.pl.

Zwraca jednak uwagę, że skoro użytkowników urządzeń transportu osobistego będą obowiązywać te same wymagania, co rowerzystów, to czy korzystający z hulajnogi musi sygnalizować manewry, jak np. skręt w lewo.

comments powered by Disqus