Kościoły, kamienice, kapliczki. 5 mln dla krakowskich zabytków

Kościół pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pieniądze z budżetu miasta zostaną przeznaczone na realizowane w tym roku prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkach. Chodzi o obiekty wpisane do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków, nie będące wyłączną własnością miasta.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 5 mln zł zostanie przeznaczona m.in. na prace konserwatorskie przy kapliczkach czy prace planowane w kościołach i kamienicach.

Chodzi łącznie o 41 zabytków (18 wpisanych do rejestru, 23 znajdujące się w gminnej ewidencji), położonych na terenie miasta, nie będących jego wyłączną własnością. O przyznaniu dotacji zadecydowali radni podczas ostatniej sesji.

Kryteria, w oparciu o które dokonywano oceny, to przede wszystkim stan zachowania zabytku, jego ranga zabytkowo – artystyczna, dostępność dla ogółu społeczności lokalnej, a także rola w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowanie kultury i historii Krakowa, a także fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie zabytkowym – mówiła Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury urzędu miasta.

Kościoły, synagoga, kamienice, kapliczki

W przypadku 10 zabytków, kwota zostanie przeznacozna na kontynuację wcześniejszych działań. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, to dotyczą one 26 obiektów i rozpoczną się po udzieleniu dotacji.

– Biorąc pod uwagę znaczenie elewacji frontowych zabytków w kreowaniu wizerunku miasta zaproponowano dofinansowanie tego zakresu prac w 31 obiektach na łączną kwotę prawie 4 mln zł, co stanowi prawie 80 % łącznej kwoty przeznaczonej na dotacje – zaznaczała Olesiak.

Kontynuacja podjętych wcześniej prac dotyczy obiektów takich jak m.in. willa podmiejska przy ul. Tynieckiej 106, willa przy ul. Chłopickiego 5, zabudowania Klasztoru Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej, kamienica przy ul. Siennej 5, synagoga Izaaka przy ul. Jakuba 21, bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu, fort 51 ½ Swoszowice, kościół pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52 a oraz kościół  pw. św. Piotra i Pawła w Opactwie Tynieckim.

Zastrzyk finansowego wsparcia - w związku z planowanymi na ten rok pracami - otrzymają właściciele kamienic i budynków mieszkalnych. Na liście znalazły się również kościoły: św. Józefa w Podgórzu, Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Łobzowskiej 10 oraz zespół klasztorny OO. Paulinów na Skałce.

Część kwoty zostanie przeznczona na prace konserwatorskie przy dwóch kapliczkach. To kapliczka z figurą Jezusa Nazareńskiego znajdująca się u zbiegu ulic L. Petrażyckiego i Z. Nałkowskiej oraz figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Królowej Jadwigi i L. Korbutowej.