Kraków daje pieniądze gminom na działania związane z poprawą jakości powietrza

fot. Julia Ślósarczyk

Podkrakowskie gminy w ostatnich pięciu latach przeznaczyły ponad 132 mln złotych na działania mające na celu poprawę jakości powiertrza.

 – Powietrze nie zna granic, dlatego jako Kraków podjęliśmy decyzję o wsparciu sąsiednich gmin w działaniach mających zachęcić mieszkańców do wymiany starych pieców – powiedział Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa i jednocześnie wiceprezes stowarzyszenia.

Z budżetu Krakowa na przełomie 2021/2022 roku przekazane zostało ponad 400 tysięcy złotych. Pieniądze poszły głównie na działania informacyjne: głównie o zbliżającym się zakazie użytkowania kotłów bezklasowych od 1 stycznia 2023 roku.

Dzięki dodatkowemu wsparciu w tzw. obwarzanku zintensyfikowano kontrole spalania. Wykorzystano do nich drony oraz specjalistyczny sprzęt, np. wilgotnościomierze.

Spośród 15 gmin członkowskich najwięcej pieniędzy, oprócz Krakowa (ponad 326 mln złotych) na walkę ze smogiem wydały gminy: Skawina (ponad 29 mln złotych), Niepołomice (ponad 21 mln złotych) oraz Wieliczka (ponad 17 mln złotych). To pozwoliło zlikwidować ponad 9 tysięcy nieekologicznych źródeł ciepła.

– Proces likwidacji pieców zbiegł się z trudnymi warunkami. Ograniczenia związane z pandemią, inflacja, szczególnie wzrost cen mediów czy niestabilna sytuacja międzynarodowa nie mogą jednak stanowić przeszkody czy zniechęcać władz samorządowych w prowadzonych działaniach – mówił Jerzy Muzyk.


comments powered by Disqus