Kraków nakreślił plan przystosowania się do zmian klimatu

Długotrwałe opady, to jedno z wyzwań miasta fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rada Miasta Krakowa przyjmie plan adaptacji miasta do zmian klimatu.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig tłumaczył, że dokument został opracowany we współpracy z ekspertami ministerstwa środowiska. Dzięki temu krakowski plan jest komplementarny z rządowymi założeniami.

Dofinansowanie działań

– Ten dokument jest dla nas ważny, bo jest podstawą ubiegania się o środki europejskie oraz krajowe. Bez tego dokumentu nie mielibyśmy żadnych szans na pozyskanie pieniędzy – mówił podczas sesji rady Andrzej Kulig. Podobne dokumenty przyjęło już 37 z 44 miast, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły planu przedstawił Andrzej Łazecki, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej krakowskiego magistratu. Powiedział, że od 20 lat wyraźnie widać, że wzrasta średnia roczna temperatura.

– Mówimy o kryzysie klimatycznym, a nie globalnym ociepleniu. W kryzysie klimatycznym chodzi o wytrącenie systemu z równowagi, a nie wzrost temperatury o jeden czy dwa stopnie Celsjusza – powiedział.

Upały, powodzie, smog, ozon…

W ocenie urzędników głównymi zagrożeniami są zjawiska termiczne (fale upałów), długotrwałe i gwałtowne opady (powodzie rzeczne), okresy bezopadowe z suszą, a także zanieczyszczenie powietrza (obecność pyłów zawieszonych w sezonie zimowym oraz ozonu w lecie).

Receptą na zmiany klimatyczne mają być cztery elementy. Pierwszym z nich jest większa ilość zieleni na terenie miasta, m.in. poprzez zalesianie, tworzenie dużych parków (również rzecznych), stosowanie zielonych dachów i ścian.

Drugim elementem ma być zwiększenie obecności wody w mieście. Tutaj specjaliści zalecają montaż pitników oraz deszczownic, budowę fontann, utrzymywanie stawów i zbiorników retencyjnych oraz tworzenie infrastruktury błękitno-zielonej wzorowanej na naturze.

W planie przystosowania zmian klimatu znalazły się rozwiązania dotyczące zrównoważonego transportu, m.in. wykorzystanie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, wymianę taboru, tworzenie centrów przesiadkowych czy rozwijanie elektromobilności.

Jeszcze jednym elementem ma być tworzenie udogodnień dla mieszkańców, w szczególności grup wrażliwych, jak dzieci, osoby starsze czy obarczone niepełnosprawnością. W planach urzędników jest budowanie placów zabaw, stawianie ławek czy tworzenie miejsc zacienionych.

8 mld zł

– Adaptacja do zmian klimatu jest szansą na lepsze miasto, poprzez dobre wykorzystanie swoich zasobów i minimalizacji kosztów podczas usuwania szkód – podkreślił dyrektor Andrzej Łazecki.

Na działania związane z przystosowaniem Krakowa do zmian klimatycznych ma być przeznaczonych ponad osiem miliardów złotych. Wiceprezydent Andrzej Kulig tłumaczył, że nie oznacza to, że władze będą musiały znaleźć tyle pieniędzy w budżecie miasta. Ponad 800 mln zł ma przeznaczyć m.in. Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”.

W projekty zaangażowane są także miejskie spółki, jak np. Wodociągi Miasta Krakowa (np. modernizacja kanalizacji) czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (budowa ciepłociągów).

comments powered by Disqus