Kraków. Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W piątek, 11 listopada ma wejść w życie rozporządzenie MSWiA wprowadzające czasowy zakaz noszenia broni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Powodem są przewidywane kilkusettysięczne demonstracje z okazji Święta Niepodległości.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma wejść w życie i obowiązywać w piątek 11 listopada. W dokumencie czytamy: „wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Krakowa i miasta Wrocławia w dniu 11 listopada 2022 roku”.

Wprowadzenie tego ograniczenia uzasadniono „koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych”.

– Ze względu na przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników różnego rodzaju wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, a także sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bowiem posiadacze broni nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia – czytamy w projekcie.