Łukasz Gaweł p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

Łukasz Gaweł podczas konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Krakowie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Minister kultury Piotr Gliński powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie Łukaszowi Gawłowi – dotychczasowego wicedyrektorowi Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jak informuje resort kultury, nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie wybrany w trybie konkursowym. W poniedziałek rezygnację z funkcji dyrektora złożył prof. dr hab. Jerzy Miziołek.

Przypomnijmy, że Łukasz Gaweł dotychczas był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Andrzeja Betleja. Pełnił tę funkcję od 2016 r.

Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych.

Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

comments powered by Disqus