Nie będzie kładki przy wzgórzu Grodzisko w Tyńcu. Ale rowerzyści przejadą

Wiadomo już, jak ma wyglądać brakujący fragment trasy rowerowej nad Wisłą w rejonie wzgórza Grodzisko w Tyńcu.

Wzgórze Grodzisko to jedno z problematycznych miejsc na rowerowej mapie Krakowa. Po jego obydwu stronach Wody Polskie rozbudowują wały przeciwpowodziowe, na których rowerzyści skorzystają z nowej asfaltowej nawierzchni. Przy samym wzgórzu jednak prace nie są prowadzone ze względu na naturalne ukształtowanie terenu.

Po zakończeniu prac wciąż będzie więc brakować kilkuset metrów, by zachować ciągłość wygodnej i dostępnej dla wszystkich rowerzystów trasy od centrum Krakowa do Skawiny i dalej, w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej.

Różne pomysły

W lipcu informowaliśmy o rozwiązaniach proponowanych przez projektantów. Pierwszym była kładka stokowa o długości ponad 238 m, a dwie pozostałe wersje przewidywały ciągi pieszo-rowerowe o różnym przebiegu. Wersja z kładką byłaby znacznie wygodniejsza dla użytkowników, ale droższa w budowie i wymagałaby większej ingerencji w istniejącą zieleń.

Teraz wiadomo już, że realizowana ma być wersja bez kładki, z czterometrowym ciągiem pieszo-rowerowym poprowadzonym wzdłuż brzegu i połączonym po obydwu stronach z istniejącą infrastrukturą. Ze względu na ryzyko zalewania przez wodę, planowana jest nawierzchnia betonowa. Będzie to więc rozwiązanie podobne do tego zastosowanego w rejonie ul. Widłakowej.

Kolejne kroki

Mapę z proponowanym rozwiązaniem można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego. Przechodzi ono ponowne konsultacje w ramach audytu rowerowego.

– Ta wersja musi teraz przejść wszystkie potrzebne uzgodnienia, byśmy mogli przejść do kolejnych etapów przygotowań – mówi Sebastian Kowal z ZTP. Na szybkie przejście do etapu realizacji nie można jeszcze liczyć. Po pierwsze dlatego, że na razie mówimy jedynie o koncepcji, więc potrzeba będzie jeszcze przygotować projekt i uzyskać wszystkie potrzebne zgody, w tym uzgodnienia z Wodami Polskimi. Po drugie, trzeba też pozyskać teren pod inwestycję, ponieważ nie leży ona na miejskich działkach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
comments powered by Disqus