Nowe koperty w zabytkowym centrum wywołały burzę [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na ulicy Sławkowskiej zarząd dróg wymalował koperty wyznaczające miejsca dla meleksów. Urzędnicy tłumaczą to wyrokiem sądu, ale malowanie na nawierzchni w ścisłym centrum spotkało się z falą krytyki.

To, że w obrębie Plant, a także na Stradomiu i na Kazimierzu pojawi się nowe oznakowanie poziome, urzędnicy zapowiedzieli jeszcze w maju. Chodzi m.in. o wyznaczenie miejsc parkingowych czy kopert dla osób niepełnosprawnych.

Sprawa malowania na terenie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wywołała kontrowersje już wcześniej – po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z listopada 2018 roku oznakowanie usunięto.

Urzędnicy się jednak od tej decyzji odwołali i teraz korzystnym dla nich wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uzasadniają stopniowe wprowadzanie nowego oznakowania na kolejnych ulicach. Wyrok uchyla decyzję ministra i zwraca uwagę na zawarte w niej błędy formalne.

Fala komentarzy

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów to jedno, a efekty prac w terenie to drugie. Pod zdjęciami udostępnionymi w środę przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa pojawiło się do tej pory prawie 300 komentarzy. Przewijają się wśród nich słowa „dramat”, „dewastacja”, „wandalizm”.

Zdjęcia były udostępniane na Twitterze i w facebookowych grupach. – Nie, nie jest to decyzja sądu, a urzędu, który działa z upoważnienia prezydenta miasta. Moim zdaniem to paskudzenie przestrzeni – skomentował sprawę radny Michał Drewnicki z PiS.

Niezbędne minimum

Urzędnicy tłumaczą, że przywrócenie oznakowania poziomego na tym obszarze ma na celu zwiększenie czytelności i jednoznaczności organizacji ruchu, zwłaszcza pod kątem zasad parkowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

– Mając na uwadze fakt, że działania te będą prowadzone na obszarze wpisanym na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO, malowanie oznakowania zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – deklarują urzędnicy w komunikacie.

W praktyce jednak malowanie jest dopiero na wstępnym etapie. Przygotowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt organizacji ruchu obejmuje cały niemal obszar od okolic rynku przez Stradom po Kazimierz. – Zaczęliśmy od ul. Sławkowskiej. Ale malowanie obejmuje cały obszar i dotyczy zarówno linii, jak i miejsc postojowych czy kopert – zapowiada Michał Pyclik, rzecznik prasowy zarządu dróg, odpowiedzialnego za wdrożenie projektu w życie. Prace będą prowadzone stopniowo, dopóki będą na to pozwalać warunki atmosferyczne.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto