Obywatel Azerbejdżanu zatrzymany w Krakowie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali w Krakowie obywatela Azerbejdżanu. Podczas kontroli okazało się, iż mężczyzna od kilku miesięcy przebywa w Polsce nielegalnie.

Jak mówi Tomasz Jarosz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, cudzoziemiec przedstawił do kontroli nieważny paszport oraz nieważną kartę pobytu. Na terytorium Strefy Schengen mężczyzna dostał się przez lotnicze przejście graniczne w Pradze. Kilkanaście dni później złożył wniosek o pobyt czasowy do wojewody dolnośląskiego.

– Wojewoda wydał decyzję odmowną, wobec czego ustalono, że od sierpnia tego roku mężczyzna przebywa nielegalnie na terytorium RP. Cudzoziemiec twierdził, że przyjechał do Polski studiować, niestety studiów nie ukończył – tłumaczy Tomasz Jarosz.

W zaistniałej sytuacji Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.